Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
5 584 000
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka hur erfarenheter av kollektivboende kan bidra till kunskapen om socialt och ekologiskt hållbart boende. Projektet genomförs genom fallstudier av olika former av kollektivboende i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige. Ett delsyfte är att undersöka om och i vilken utsträckning målen om social och ekologisk hållbarhet står i motsättning till varandra. Ekonomiska förändringar och nya ekologiska utmaningar har skapat nya motiv för kollektivboende. Klimatförändringar och andra ekologiska problem har ökat intresset för att utveckla levnadssätt som minskar de ekologiska fotavtrycken i vardagen. Stigande bostadspriser i städer och avregleringar av bostadsmarknaderna har lett till ökade boendekostnader. Den ekonomiska krisen i Europa har gjort det svårare för låginkomsttagare att få ett bra boende. Sammantage

Forskare

Håkan Thörn, professor, projektledare

Cathrin Wasshede

Henrik Gutzon Larsen, Lunds universitet