Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Interventions- och implementeringsforskargruppen
Foto: Shutterstock
Länkstig

Interventions- och implementeringsforskargruppen IIF

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen IIF arbetar med en rad frågor rörande intervention och implementering. Vi är en multidisciplinär forskargrupp bestående av ett tiotal seniora och juniora forskare från olika lärosäten, med lång erfarenhet inom forskningsområdet. Fokus för forskargruppen är interventioner och implementeringar i praktiken.

I vår forskning arbetar vi mot en ökad förståelse för hur förändringsarbete bedrivs, kan utvecklas, påverkar de som är delaktiga och vilka effekter insatserna har på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Forskargruppen IIF eftersträvar såväl ett kunskapsutbyte som ett nära samarbete med både vetenskapssamhället och praktiken. Nuvarande forskningsprojekt involverar samverkan såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller diskutera ett eventuellt framtida samarbete!

Förälder på avstånd:

Förälder på avstånd – ett forskningsprojekt om föräldrar med barn i familjehem eller på institution (FORTE).

Detta projekt undersöker vilket stöd föräldrar med barn i familjehem eller på institution får och hur det kan förbättras. Projektet är ett samarbete mellan GR och GU med deltagare från Alingsås, Eksjö/Sävsjö, Göteborg, Mölndal, Stenungssund, Värnamo. Projektmedlemmar: Wissö, T.

Mer information finns på https://www.goteborgsregionen.se/foralderpaavstand

Stöd till ungdomar:

Stöd till ungdomar i övergången från samhällsvård (FORTE)

Detta utvecklingsprojekt är ett samarbete mellan GU, LU, och Farsta stadsdel. Syftet med projektet är att på vetenskapligt och praktiknära bas utveckla och preliminär testa en stödjande åtgärd för ungdomar som ska lämna samhällsvård för ett självständigt liv. Projektmedlemmar: Olsson, T., Bergström, M., Skoog, T.

Suicidprevention:

Suicidprevention genom den aktiva handlingen – en utvärdering av Agape 2017 – 2020 (Folkhälsomyndigheten)

Sedan 2017 har Agape bedrivit suicidpreventiva insatser till ensamkommande minderåriga. Syftet med detta projekt är att specificera arbetssättet, erfarenheter och lärdomar samt utvärdera arbetet med fokus på programutveckling i det suicidpreventiva arbetet. Projektmedlemmar: Khoo, E., Olsson, T.

Trygga föräldrar:

Trygga föräldrar – stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn (FORTE)

Detta multi-design projekt syftar till att testa implementeringen och effekten av Trygga föräldrar (TF) i Örebro och andra svenska kommuner med liknande problematik genom intervjuer med föräldrar och gruppledare/chefer samt longitudinella effektmätningar av föräldrars självtillit, föräldra-barnkommunikation och oro för deras barns utveckling. Projektmedlemmar: Kapetavovic, S, Skoog, T.

Mer information finns på https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/forskningsprojektet-trygga-foraldrar/

Vägar till arbete:

Vägar till arbete för långtidsarbetslösa: en jämförelse av kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser, effekter, mekanismer och implementering (FORTE)

Detta multi-metod projekt syftar till att specificera och utvärdera implementering och effekter av sju arbetsmarknadsinsatser som erbjuds individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan GU, Göteborgs kommun, Vägen ut, Reningsborg och Bräcke diakoni. Projektmedlemmar: Starke, M., Olsson, T., Hollertz, K.

Publikationer

Olsson, T.M., Blakeslee, J, Bergström, M., & Skoog, T. (2020). Exploring fit for the cultural adaptation of a self-determination model for youth transitioning from out-of-home care: a comparison of a sample of Swedish youth with two samples of American youth in out-of-home care, Childrenand Youth Services Review, 119.  https://gup.ub.gu.se/publications/show/296800

McHugh, E., & Starke, M. (2020). Investigating feasibility and fidelity of the Parenting Young Children program in Sweden. Evaluation and ProgramPlanning, 80, 2-9. https://gup.ub.gu.se/publication/290697

 Olsson, T.M., Hollertz, K., & Starke, M. (2020) Pathways to employment: study protocol for a theory-based non-randomized controlled trial of active labor market programs designed to move the long-term unemployed closer to the labor market. Social Science Protocols, 3, 1-4. https://gup.ub.gu.se/publications/show/291409

 Andrée Löfholm, C., Olsson, T.M., & Sundell, K. (2020). Effectiveness and costs of a therapeutic residential care program for adolescents with a serious behavior problem (MultifunC). Short term results of a non-randomized controlled trial, Residential Treatment for Children & Youth 37(3), 226-243. https://gup.ub.gu.se/publications/show/280922