Länkstig

Internationell Postdok: Näthat, emotioner och mediekonvergens

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 100 000
Projekttid
2013 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet undersökte emotionella praktiker i högerradikal nätdiskurs. Projektet fokuserade särskilt på några olika diskussionstrådar om utsatta EU-medborgare som ber om pengar, och på hur deltagarna i dessa diskussionstrådar tillsammans ägnar sig åt att etablera nya regler för vilka känslor som bör upplevas och uttryckas, hur detta bör ske och gentemot vem det bör ske – regler som skiljer sig från de som är förhärskande i mainstream-offentligheten.