Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Innan ljud: Transversala processer i platsspecifik sonisk praktik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Åsa Stjerna, 2018.
Innan ljud: Transversala processer i platsspecifik sonisk praktik är ett konstnärligt forskningsprojekt som utforskar konstnärlig transformation i platsspecifik sonisk praktik. Utgångspunkt är ljudinstallationen som en multidisciplinär, transformativ praktik i det offentliga rummet.

För att förstå ljudinstallationens transformativa kapacitet, menar författaren att man måste synliggöra de komplexa transversala processer som ligger bakom praktiken. Detta innebär en förståelse av konstnärlig praktik som befattandet med affektiva, immanenta kraftrelationer i vilka varje komponent innehar agens, det vill säga kapaciteten att både påverka och påverkas. Själva det soniska verket ska förstås som effekt av en sådan komplex, immanent, spatial transformationsprocess som sker innan ljud, vilket också utgör själva titeln på denna avhandling.

Med utgångspunkt i författarens egna konstnärliga erfarenheter av ljudinstallationen som en platsspecifik praktik, utforskas tre tillvägagångssätt och ett antal relaterade konceptuella verktyg, för att artikulera och synliggöra den platsspecifika soniska praktiken som transversala processer.

Avhandlingen utvecklar genom detta en förståelse av det platsspecifika som en komplex, affektiv praktik som spänner mellan och länkar samman materiella, diskursiva, konstnärliga och tekniska aspekter som del av processen i den givna platsliga situationen i det offentliga rummet.

Åsa Stjerna är en svensk konstnär som specifikt arbetar med ljud och lyssnande som hennes konstnärliga tillvägagångssätt. Genom hennes platsspecifika ljudinstallationer utforskar hon platsers ofta gömda historiska, sociala, politiska och poetiska fenomen och gör dessa erfarbara. Genom åren har hon deltagit i ett stort antal platsspecifika soniska processer i Sverige och internationellt.