Länkstig

Inlärning av motoriska färdigheter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Tidigare teoretiskt och empirisk forskning, framför allt på djur, har inspirerat oss till att lägga fram en teoretisk modell över hur hjärnan lär sig motoriska färdigheter. Genom att använda oss av en blandning av beteende experiment, beteendegenetik, funktionell och strukturell magnetresonans kamera, och positron emission kamera, och matematisk och statistisk modellering, så testar vi och förbättrar vi denna teoretisk modell i detta projekt

Mer information

Projektet genomförs i forskargruppen Lifespan Development Lab (Lifelab) vid Psykologiska institutionen.