Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

IMPROVE - Implementering av personcentrerad vård i en region: processutvärdering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC – Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Region Dalarna

Kort beskrivning

IMPROVE utgörs av två delstudier som har fokus på arbetet som görs för att stödja införande av en mer personcentrerad vård. I IMPROVE I följs förändringsprocessen som en del av utvecklingsarbetet i organisationen och i IMPROVE II testas facilitering som en implementeringsstrategi för att stödja införandet. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet och sker i samverkan med Region Dalarna. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om strategier för att stödja arbetet för en mer personcentrerad vård samt om och hur dessa strategier leder till förändringar i personalens arbetssätt. Projektet syftar även till att öka kunskap om hur policybeslut om arbete för en mer personcentrerad vård uppfattas på olika ledningsnivåer samt om hälsoekonomiska aspekter av arbetet.

Forskare

Lars Wallin (GU & HD)

Malin Tistad (HD)

Helena Fridberg (doktorand HD)

Catarina Wallengren (GU)

Hanna Gyllensten (GU)

Amanda Jacobsen (doktorand HD)

Anna Bergström (UU)

Anna Cristina Åberg (HD)

Eric Carlström (GU)

Kristina Rosengren (GU)