Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Implementering av processutveckling och Lean i sjukvården

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Sjukvården står i en nyorientering. En lång rad försök att utveckla och effektivisera vården har lett till insikter om att mer hållbara och praktiknära metoder för verksamhetsutveckling behöver tillämpas. Med vår skandinaviska tradition av medarbetarinflytande och lärande i arbetslivet finns potential att utveckla framtidens mer hållbara vårdprocesser - om samtidigt möjligheter för entusiasm och välbefinnande stärks. Det övergripande syftet var att studera och beskriva praktiska tillvägagångssätt för att bygga och organisera kapacitet för hållbara arbetsprocesser, lärande, engagemang och välbefinnande - under nyorientering av sjukvårdens processer.

Vi studerar särskilt:

  • Implementeringsprocesser på sjukhuslednings-, verksamhets- och enhetsnivåer
  • Konsekvenser i arbetsmiljön samt för hälsa och engagemang för vårdens olika professioner
  • Förändringsledarskapets arbetsformer samt dess konsekvenser för utveckling av delaktighet, engagemang och ägarskap vid verksamhetsutveckling
  • Hur visualisering av komplexa processer används och på vilket sätt de bidrar till delaktighet, engagemang och ägarskap vid verksamhetsutveckling
  • Det sociala kapitalets betydelse för hållbar verksamhetsutveckling och medarbetares hälsa samt hur socialt kapital kan byggas i team, professionsgrupper, organisationsstrukturer
  • Chefsutveckling och stödresurser - chefers kapacitet att kombinera kraven på effektiv verksamhet och hälsofrämjande arbetsmiljö samt stödresurser som är avgörande för detta.
  • Effekter i form av effektivitet, patientsäkerhet och vårdkvalitet

Forskare

Projektledare

Lotta Dellve, Email: lotta.dellve@socav.gu.se
 

Projektmedarbetare:

Andrea Eriksson, Richard Holden, Anna Williamsson, Marcus Strömgren, Jörgen Andreasson, Linda Åhlström, Sara Larsson Fällman, Annette Karltun