Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hyreskraft och "commitment"

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 400 000
Projekttid
2009 - 2012
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Arbetsplatsengagemang hos hyresarbetskraft och ordinarie personal på arbetsplatser som hyr in personal i Sverige, Holland och Storbritannien.


Användningen av hyresarbetskraft har ökat kraftigt under senare år. Även om de anställda i bemanningsbranschen utgör en liten andel av alla anställda är det viktigt att komma ihåg att det är relativt vanligt att arbetsplatser använder inhyrd personal. Det finns mycket lite forskning om hur inhyrd personal ser på sitt arbete och hur inhyrning påverkar personal på kundföretag.

Syftet med detta projekt är att undersöka och förklara hur användningen av hyresarbetskraft påverkar arbetsplatsengagemanget hos anställda i kundföretag men också att undersöka och förklara inhyrdas engagemang i bemanningsföretag och kundföretag.

Syftet kan brytas ned till följande frågor

1) Hur påverkar användningen av hyresarbetskraft ordinarie personals arbetsplatsengagemang ? Vilken betydelse har inhyrningens omfattning och arbetsplatsintegrationen mellan inhyrda och ordinarie personal för den ordinarie personalens arbetsplatsengagemang?

2) Vad förklarar hyresarbetskraftens arbetsplatsengagemang gentemot kundföretag och uthyrningsföretaget? Vilken betydelse har t.ex. uthyrningsmönster, varsel, uppsägningar och graden av arbetsplatsintegration på kundföretag?

3) Hur påverkar arbetsledning vid uthyrningsföretaget och vid kundföretaget de bemanningsanställdas arbetsplatsengagemang?

4) Hur skiljer sig hyresarbetskraftens arbetsplatsengagemang i länder med olika arbetsmarknadsregimer? Vilken betydelse har nationell reglering, institutionella faktorer och omfattningen av inhyrning i landet för hyresarbetskraftens arbetsplatsengagemang?

Metodiskt kommer vi att använda oss av enkätundersökningar till anställda i bemanningsföretag i Sverige, Holland och England samt fallstudier av svenska kundföretag. De svenska fallstudierna omfattar intervjuer, observationer och enkätundersökningar till anställda och inhyrda.

Forskare

Kristina Håkansson, projekt ledare
Tommy Isidorsson
Steve Jeffreys, Professor, Working Life Research Institute, London Metropolitan University
Nicole Torka, Assistant Professor, University of Twente, Holland