Länkstig

Hushållens nödberedskap: Vad driver människor att (inte) förbereda sig för framtida samhälls- och miljökriser?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4.800.000
Projekttid
2022 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Extrema väderhändelser, översvämningar och skogsbränder är vanligare och allvarligare än under tidigare år (IPCC, 2022), och medborgarnas nödberedskap är avgörande för att samhällen ska kunna hantera sådana framtida kriser (MSB, 2010). Ändå är många medborgare inte förberedda på dessa nödsituationer. Projektet kommer att försöka besvara frågor som: Vilka psykologiska barriärer hindrar medborgare från att engagera sig i nödberedskap? Vilka faktorer kan förklara medborgarnas acceptans av politik som syftar till att stimulera krisberedskap.