Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur styr man företag med IT som redskap?

Publicerad

Johan Magnusson är utöver sin roll som forskare på institutionen för tillämpad IT, även en flitigt anlitad expert inom affärsvärlden när det gäller frågor inom IT och samhällets digitalisering. Han medverkar som föreläsare på kongresser och mässor och är också verksam som krönikör. Hur man styr företag med hjälp av IT är ett huvudtema inom Johans forskning

Vi behöver komplettera den existerande byråkratiska styrningen med en styrning som är mer flexibel och agil

Bild
Johan Magnusson
– IT har kommit att kännetecknas av en stark byråkrati, säger Johan Magnusson. IT-avdelningarnas rapporter är bara inriktade på effektivitet, vilket får som effekt att innovation och nya idéer ses som riskmoment som måste bedrivas under radarn.

Johan Magnusson kom till IT-fakulteten från Handelshögskolan 2015 och är enbart positiv till atmosfären på institutionen för tillämpad IT och tillvaron på Lindholmen.

– Jag har aldrig tidigare varit i en miljö där alla är så intresserade av vad andra gör. Man får många tips om artiklar och metoder från flera inspirerande och extremt kompetenta kollegor, säger han. Han sätter ett stort värde på den täta relationen och närheten mellan universitet och näringsliv.

– Här sitter man mitt i industribältet, det är så lätt att springa på varandra. Och vi kan faktiskt bli ännu bättre på att exploatera dessa samarbeten.

Problem från verkligheten

Johan bedriver i första hand tillämpad forskning och hjälper företag med att lösa konkreta problem. Sin långa erfarenhet av kontakt med näringslivet drar han sedan nytta i föreläsningar med studenter och ser till att hänga upp teoretiska utgångspunkter på exempel från verkligheten. Det ger bra genomslag hos studenterna.

– Distinktionen mellan teori och praktik är inte bra, de måste vävas ihop, menar Johan.

Det var under sin tid på Handelshögskolan som Johan år 2005 startade Centrum för Affärssystem tillsammans med kollegan Urban Ask – ett projekt som i allra högsta grad fortfarande pågår. Genom att lyfta in IT-lösningar från stora mjukvaruleverantörer får studenter möjlighet att tillämpliga sina teoretiska kunskaper på verkliga lösningar.

– Vi är förbi stadiet där det ”räcker” med en utbildning. Idag måste du veta vad utbildningen är till för och förbereda dig för vilken roll du ska ha när du kommer ut.

IT har blivit en förutsättning för innovation

IT-styrning utgör en stor del av Johan Magnussons forskning. 2010 skrev han en avhandling med titeln Unpackaging IT Governance. A study of Chief Information Officers in Large, Swedish Organizations och Johan är numera en återkommande krönikör i ämnet. Han förklarar att en väl fungerande IT-organisation är nödvändig för en verksamhets innovation och utveckling. Hur man styr företag med IT som redskap behöver lyftas till ytan, menar Johan, inte minst med tanke på att IT:s roll i näringskedjan har förändrats markant i takt med den ökade digitaliseringen.

– Ett problem är att IT har kommit att kännetecknas av en stark byråkrati. IT-avdelningarnas rapporter är bara inriktade på effektivitet, vilket får som effekt att innovation och nya idéer ses som riskmoment som måste bedrivas under radarn, säger Johan. Digitaliseringen medför att IT-avdelningar liksom oreflekterad IT-styrning riskerar att utgöra en hämsko för innovation. Företag inser sällan kopplingen mellan den typ av IT de har och hur verksamheten ser ut och ser inte heller möjligheten att förändra sin egen verksamhet med hjälp av IT.

– Med ny transformativ IT rör det sig för företagen främst om mindre projekt och då behövs andra styrformer, förklarar Johan. Vi behöver komplettera den existerande byråkratiska styrningen med en styrning som är mer flexibel och agil.

Många bollar i luften

Johan Magnussons projekt spänner över flera områden. Det största är Competing on Visualization, ett initiativ där målet är att vara med och stötta industribolag i processer som rör beslutsfattande.

Johan driver också det Vinnovafinansierade Alfrek, en plattform som ska göra forskning mer tillgänglig och där forskningsresultat packas om till något som är direkt användbart för praktiker. Om forskningsresultaten blir mer konkreta och tillgängliga med bland annat ett förenklat språk kan resultaten få en helt annan spridning, förklarar Johan.

Tillsammans med kollegor från grupperingen eHealth på institutionen för tillämpad IT är Johan involverad i 3R. Han beskriver det som en av Sveriges största IT-relaterade investeringar, där tanken är att vara med och bygga upp framtidens vårdmiljö. Projektet har tagit hjälp av en chef från Västra Götalandsregionen som i sin roll som associerad forskare är med och startar upp forskningen.

Johan är positiv: – Vi har en väldigt annorlunda approach till det här området jämfört med många andra forskare inom vårdsektorn.

Brokig bana

Johan Magnusson ville först bli konsult och syssla med kunskapshantering. För att nå dit skaffade han sig tre olika grundexamina: en i psykologi, en i informatik och en i ekonomi. Johan startade så småningom ett eget bolag och började utveckla en mjukvara, men kände att det inte riktigt passade honom och började istället jobba extra som gymnasielärare. Undervisning föll honom i smaken och 2002 blev han adjunkt på Handelshögskolan.

Efter avlagd licentiatexamen i informatik valde Johan en ny inriktning för sina studier, den här gången blev det redovisning. Johan har sedan arbetat som konsult, rådgivare och entreprenör parallellt med sitt ordinarie arbete.

– Det är en ganska brokig bana egentligen, reflekterar Johan.

Att kombinationen undervisning och forskning är givande, det är Johan Magnusson inte sen att påpeka.

– Undervisning och forskning föder varandra. Mina studenter är jättesmarta, de kommer med input som hjälper mig utveckla mina teorier.

 

Text: Erik Pedersen

Johan Magnusson

Universitetslektor vid avdelningen för informatik
Institutionen för tillämpad IT