Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Harmonisk analys och funktionalanalys

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för matematiska vetenskaper

Kort beskrivning

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys, inklusive geometrisk analys av spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder, reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer, perturbationsteori om differentialoperatorer, icke-linjära partiella differentialekvationer, speciella funktioner och deras tillämpningar inom fysik, operatorteori och operatoralgebror, icke-kommutativ geometri, abstrakt harmonisk analys, icke-standard analys och tillämpningar, topologisk K-teori och indexteori, ergodisk teori och tillämpningar inom geometri och talteori, representationer av Lie-grupper och analys på symmetriska och lokalt symmetriska rum.