Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Globaliseringen av FoU i multinationella företag: Behov av nya förklaringsmodeller

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 700 000
Projekttid
2015 - 2017
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

Syftet med denna studie är att analysera omfattningen av och drivkrafterna bakom den nya formen av globalisering av FoU bland de större industriföretagen, där utländska FoU-enheter i ökande grad utvecklar ny teknologi för en global, regional och lokal marknad, snarare än lokalt anpassar existerande teknologi, och där samlokalisering med produktionsanläggningar är en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna. Tillsammans med ökande uppköp av företag med specialiserad kompetens bidrar detta till en mer geografiskt spridd lokalisering av företagens FoU. Av särskilt intresse är att studera hur detta påverkar omfattningen och karaktären av den FoU som traditionellt främst bedrivs i företagens hemland (Sverige). En studie av de större svenska industriföretagen kan bidra med internationellt unika kunskaper.