Länkstig

Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen "Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv" är en interdisciplinär forskargrupp för forskning om psykisk hälsa. Forskningsfältet rör psykisk hälsa i relation till livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå samt dess relation till vård och behandling. Vårt forskningsfokus spänner över hela livsförloppet i relation till uppväxtvillkor, relationers betydelse, jämställdhet, sociala nätverk/kapital, normer, förtryck, utanförskap och våld, till institutioners betydelse och samhällets ansvarsområden med hälsopromotion, prevention och vårdtillgång.

Papperslösa migranters hälsa i Sverige, kontaktperson Lena Andersson 

Psykiatrins kulturarv och före detta patienters kulturarv i samarbete med Center för kritiska kulturarvsstudier. Utgår från ett Mad studies-perspektiv, kontaktperson Elisabeth Punzi

Hälsosystem och barriärer till vård för vuxna personer med psykisk ohälsa in Syd Afrika, kontaktperson Lena Andersson

HIV health behaviours, barriers to care, stigma, kontaktperson Lena Andersson

 Mad heritage och contemporary arts, kontaktperson Elisabeth Punzi

Sida Research Training Partnership Programme: Towards sustainable social development: Strengthening social work education, research and practice in Rwanda, kontaktperson Lena Andersson