Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tre kvinnor på ett möte.
Foto: Christina @ wocintechchat.com
Länkstig

Gender and Political Representation

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Forskningsområdet behandlar könstillhörighetens betydelse för politisk representation. Under senare årtionden har andelen kvinnor ökat i politiskt valda församlingar i Sverige och runt om i världen. Vad betyder det för innehållet i den politik som bedrivs? Påverkas själva styrelseskicket till exempel genom att graden av korruption minskar? Det är några av de centrala frågor som ställs inom programmet.