Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Funktionsinriktad fysioterapi vid generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatoid disease

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Kort beskrivning

Forskningen inriktas främst på att utveckla nya kunskaper för att kunna designa personcentrerade fysioterapeutiska behandlingsprogram för personer med långvarig generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatisk sjukdom. Behandlingarna innehåller fysisk aktivitet eller fysisk träning, planerade tillsammans med deltagrna utifrån deras resurser och begränsningar. Våra randomiserade kontrollerade studier sker i samarbete med sjukvården, och har visat på förbättringar av fysisk funktion, allmän hälsa, smärta, trötthet och livskvalitet. I kvalitativa intervjustudier har vi funnit att deltagande i de evaluerade träningsprogrammen även bidragit till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till smärta och begränsningar.

Forskningsprojekt:

Interventioner för att förbättra fysisk funktion, symtom och allmän hälsa.

Effekter av fysisk aktivitet/träning har studerats i flera randomiserade kontrollerade behandlingsstudier. Personcentrering i interventionerna innebär att behandlingarna planeras tillsammans med enskilda  deltagare utifrån deras resurser, kapaciteter och begränsningar. Studierna har visat att fysisk träning med person-centrerat förhållningssätt medför goda hälsoeffekter för personer med generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatoid artrit i form av förbättrad allmän hälsa, välbefinnande, fysisk kapacitet samt minskning av symtomens svårighetsgrad (smärta, trötthet). Flera av de utvärderade behandlingarna (bassängträning, stavgång, konditions- och styrketräning) rekommenderas och används idag som etablerade evidensbaserade behandlingar inom fysioterapi. Behandlingsstudierna genomförs i samarbete med primärvården eller Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera studier utförs för att studera biologiska faktorers relation till symtom och funktion, i samarbete med multiprofessionella team.

Se forskargruppens publikationer (databaser: GUPEA, Pub Med) och avhandlingar (länk finns i Dokument) som omfattar studier om skulederfunktion och träning i bassäng vid reumatoid artrit (Annelie Bilberg, 2012), trötthet och effekter av bassängträning vid fibromyalgi (Anna Bergenheim2013), arbetsförmåga vid fibromyalgi (Annie Palstam 2015), trötthet vid reumatoid artrit och effekter av personcentrerad vägledning för fysisk aktivitet (Caroline Feldthusen 2015), styrketräning med personcentrerad förhållningssätt för personer med fibromyalgi (Anette Larsson 2018) och konditions- och styrketräning med personcentrerat förhållningssätt för personer med reumatoid artrit (Elvira Lange, 2019).

eHälsa
En nyligen påbörjad studie syftar till att utveckla en ny behandlingsmodell där eHälsa används för att stödja hållbar fysisk aktivitet och förmåga att hantera smärta och andra symtom hos personer med utbredd smärta.
Mer information: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/237261.

Deltagare:

Kaisa Mannerkorpi, professor, leg fysioterapeut, kaisa.mannerkorpi@gu.se

Anna Bergenheim (tidigare Ericsson), med dr, leg sjukgymnast, anna.c.bergenheim@vgregion.se

Annelie Bilberg, med dr, överfysioterapeut annelie.bildberg@gu.se

Caroline Feldhusen, med dr, leg fysioterapeut caroline.feldthusen@vgregion.se

Anette Larsson, med dr, leg fysoterapeut anette.e.larsson@vgregion.se

Elvira Lange, med dr, leg fysioterapeut elvira.m.lange@vgregion.se

Sofia Juhlin, doktorand, leg fysioterapeut, sofia.juhlin@vgregion.se