Bild
Porträttbild av Anton Biström.
Anton Biström läste idéhistoria, idag jobbar han på statskontoret.
Länkstig

Från idéhistoria till Statskontoret

Anton Biström studerade idéhistoria på avancerad nivå, idag jobbar han som utredare på Statskontoret – En plats där han får användning för sin analytiska förmåga. Att våga gå sin egen väg och kombinera kurser för att hålla sig motiverad, är hans tips till dig som student.

Hej Anton,

Berätta om vart jobbar du idag?

– Jag jobbar idag som utredare på Statskontoret, en myndighet under Finansdepartementet. Vi får analys- och utredningsuppdrag-uppdrag från alla Regeringskansliets departement. Uppdragen resulterar i rapporter som vi lämnar till regeringen.

Beskriv ditt arbete på Statskontoret?

– Det är ett arbete där jag är med i processen från ax till limpa. Det vill säga att jag från början är med och för en dialog med departementet som beställer utredningen för att därefter planera uppdraget tillsammans med projektgruppen. Vi genomför sedan materialinsamling, analyserar och skriver en rapport. I rapporten svarar vi på frågorna i regeringsuppdraget och ibland ingår också att föreslå hur regeringen och andra aktörer kan arbeta vidare med det vi har utrett och analyserat.

Berätta om dina studier?

– Jag började med att studera Europavetenskap. När jag tog min kandidat så uppmuntrade min examinator mig till att läsa idéhistoria. Jag hade redan planer på att gå vidare med studier inom humaniora och intresserade mig mycket för filosofi. Det var dessutom viktigt för mig att få några år där jag studerade något jag verkligen hade lust till och kände mig motiverad av. Snart började läsa idéhistoria på avancerad nivå vilket resulterade i en magisterexamen.

– Efter och lite parallellt med att jag studerade idéhistoria fortsatte jag på min samhällsvetenskapliga bana. Jag läste en master i offentlig förvaltning som förberedde mig för kvalificerat utredningsarbete.

Vad har dina studier i idéhistoria gett dig?

– Utan idéhistoria och det jag tillägnade mig genom att studera ämnet så hade jag inte haft samma motivation och driv i mina studier vid Förvaltningshögskolan. Det gav syre åt och gjorde att jag fick en maximal utväxling av utbildningen. Jag hade dessutom väldigt lätt för att ta till mig vetenskapsteori och metod inom ramen för min andra master. Mina studier i andra ämnen underlättades på så sätt av att jag hade läst idéhistoria.

Kunskap i idéhistoria har kanske inte varit något som arbetsgivaren direkt har efterfrågat men personligen har det betytt jättemycket för att ta mig dit jag är idag. För mig är den kunskap och de färdigheter som jag förvärvade genom att läsa idéhistoria faktiskt ovärderliga.

Får du användning för dina studier i idéhistoria i ditt yrke?  

– Indirekt hela tiden och det präglar mig i grunden. Studierna i idéhistoria gav mig en grundtrygghet i analytiska metoder och frågeställningar, vilket jag jobbar mycket med idag. Jag har fått feedback från mina mer erfarna kollegor som tycker att jag har en förmåga att läsa och analysera texter på djupet och tematiskt, att jag snabbt kan hitta väsentliga argumentationslinjer o.s.v.

Det är lite synd att det inte ingår i fler utbildningar att förvärva lite humaniora. Det är en form av färdighet som är svår att nå på ett annat sätt. 

Vad vill du ge för tips till nuvarande eller blivande studenter?

– Man kan se en studiegång som vägen mot ett jobb. Men det kan också vara en personlig utveckling, att hitta en trygghet i det man själv tar sig an och sina egna studier. Var därför inte rädd för att kombinera olika ämnen och studier. Det finns en enorm kraft i det. Att vara tvärvetenskapligt skolad är utvecklande i både arbetsliv och på ett personligt plan. Idéhistoria passar dessutom bra med många andra ämnen.

– Ta dig tid att som student utforska dina egna vägar. Rygga inte tillbaka från det läskiga faktum att man inte riktigt kan veta exakt vart studierna ska leda någonstans. Var beredd på att dina humanistiska kunskaper inte efterfrågas direkt, men att de ändå kan ge dig mycket – I arbetslivet och som människa.

– Behåll studiekamrater och håll ditt idéhistoriska intresse vid liv även om man gör något annat i framtiden.