Bild
Elevated CO2 enrichment within a Cumberland Woodland
Foto: Louise C. Andresen
Länkstig

Framtida näringsbegränsningar i ekosystem - en dubbel titt på kväve och fosfor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Vi kommer att utveckla en snabb metod för att med isotoptekniker bestämma om de essentiella näringsämnena kväve (N) och fosfor (P) begränsar skogs- och gräsmarksekosystem. Bruttohastigheten av N- och P-mineralisering och N-depolymerisering bestäms med hjälp av isotoptekniker (15N och 33P) som en simultan bestämning av P- och N-flödena i de provtagna jordarna. Detta kommer undersökas i områden med olika geologiska grundmaterial och vittringshistoria (i Sverige, Tyskland, Rwanda och Australien), och med olika förväntad N- eller P-begränsning, utvecklad under tusentals år. För två platser (GiFACE i Tyskland och EucFACE i Australien) ges en kortsiktig (7-20 år) behandling med förhöjd atmosfärisk CO2 (eCO2). Resultaten ska avslöja om ett ekosystem går mot mer N- och/eller P begränsning genom eCO2 behandlingen.
Läs mer på vår engelska sida.