Länkstig

Forskningsprojekt Studie av ungdomars motståndskraft och stress (STARS)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestation, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Stress är en viktig faktor som ökar risken för kardiometabol sjukdom. STARS är en longitudinell observationsstudie kring stress, hantering av stress, levnadsvanor, socioeknomi och kardiometabol sjukdomsrisk hos 13-åriga ungdomar som följs upp vid 15, 18 och 23 år. En viktig föklarande faktor som följs upp är den fysisk aktiviteten uppmätt accelerometer. Projektet genomförs i samverkan med professor Peter Friberg som projektansvarig. PAHP är snavrig för processering, analys och tolkning av accelerometerdata.

Deltagare

  • Professor Peter Friberg
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Postdok Yun Chen
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Doktorand Johan Dahlstrand