Länkstig

Forskningsprojekt Säker löpning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att analysera data från flera källor såsom individdata, data från löpartävlingar, värderleksdata, ambulansregister etc. för att utveckla modeller som predikterar svåra medicinska utfall som t ex kollapser. Projektet genomförs i samverkan med stora löpartävlingarna som t ex Göteborgsvarbet och med internationell forskare vid University of Pretoria i Sydafrika och Internationella friidrottsförbundet för tillgång till en stor mängd data. Projektet kan leda till utvecklandet av riskprediktionsmodeller och preventiva åtgärder för att minska medicinska komplikationer i samband med uthållighetsidrott.

Deltagare

  • Professor Mats Börjesson
  • Doktorand Hampus Lüning
  • Professor Marin Schwellnus (University of Pretoria)