Länkstig

Forskningsprojekt Plötslig hjärtdöd hos unga

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Syftet med detta forskningsprojekt är att skapa databasen SUDden Cardiac Death in the Young in Sweden (SUDDY.se), en landsomfattande plattform med integrerad högkvalitativ data från olika källor för klinisk och molekylär-genetisk forskning på plötslig död. Målet är att genom att använda SUDDY.se kan den kliniska proceduren för att förhindra plötslig hjärtdöd förbättras. Symtomen som föregår plötslig hjärtdöd kan identifieras.

Deltagare

  • Professor Mats Börjesson
  • Professor Mikael Dellborg
  • Docent Thomas Giljam
  • Aase Wisten (Umeå universitet)