Länkstig

Forskningscirklar lärare grundskola

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Lärare i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott- och hälsa, musik samt textil-, trä och metallslöjd identifierade olika utvecklingsområden med stöd i tidigare forskning och rapporter. Det resulterade i olika utvecklingsprojekt, bland annat ett bedömningsstöd, utprövning av gemensamt planerade undervisningsupplägg samt en learning study i musikämnet där förmågan ”tajming” undersöktes i relation till lärandeobjektet att urskilja sväng i rytmiska mönster.
Lektor Pernilla Ahlstrand