Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Sentinel-2 bild från 2019-07-27 över Latnjajaure området
Foto: European Space Agency - ESA
Länkstig

Fjärranalys tidserier i alpin miljö: Användning av Hidden Markov Models och Sentinel-2 satellitdata

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 300 000
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Uppskjutning av den European Space Agency’s (ESA’s) Sentinel-2-satelliter har gett nya möjligheter för kartläggning från fjärranalysdata, och den ökade dataströmmen kräver utveckling av nya algoritmer. Hidden Markov Models är en potentiell metod för att urskilja vegetationens fenologiska stadier från multi-temporala Sentinel-2-data. Projektet fokuserar på den alpina vegetationen runt Latnjajaure forskningsstation i norra Sverige.