Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Explaining very low fertility in postindustrial societies: an unconventional approach

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 710 053
Projekttid
2012 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond via Stockholms universitet

Kort beskrivning

Ett samarbetsprojekt med Harvard University. Projektet omfattar Japan, Sydkorea, Spanien, USA och Sverige. Huvudprojektet leds av professor Mary Brington och det svenska delprojektet av docent Livia Oláh, Stockholms Universitet. Den svenska studien finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Studiens empiriska material bygger på intervjuer med 80 personer (40 kvinnor och 40 män), mellan 24 och 35 år, alla med minst 2 års utbildning på högskolenivå, och bostatta i två storstäder i varje land. Ett av syften med studien är att lyfta fram sociala normer som påverkar hur unga män och kvinnor i poststrukturella länder ser på familjebildning. Påbörjat 2012 avslutas 2015.

Forskare

Merete Hellum, Insitututionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Email: merete@hellum@socav.gu.se

Livia Oláh, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Email: livia.olah@sociology.su.se