Bild
Davide Angeletti
Målet för Davide Angeletti är att utveckla ett vaccin som ger antikroppar mot stabilare delar av viruset, och som kan ge ett mer varaktigt skydd. En förhoppning är att ett sådant vaccin också ska kunna skydda mot mer dödliga former av influensa.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Dessa forskare på Göteborgs universitet har beviljats långsiktig finansiering.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellow 2023

Jacob Nyrup
Statsvetenskapliga institutionen
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Gaia Olivo
Psykologiska institutionen
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läs mer om forskarna.

Foto: Patrik Lundin
Foto: Patrik Lundin

Wallenberg Academy Fellows 2021

Davide Angeletti 
Institutionen för biomedicin
Sahlgrenska akademin

När vi drabbas av influensa utvecklar vi oftast antikroppar mot de delar av viruset som förändras snabbast. Därför varar vår immunitet bara i något år. Wallenberg Academy Fellow Davide Angeletti ska ta fram ett vaccin som ger antikroppar mot delar av influensaviruset som är stabilare och som kan ge ett mer långsiktigt skydd.

Läs mer om forskningen.

Davide Angeletti var profil i GU Journalen 1-2022.

Se filmen om Davide Angeletti (producerad av KAW).

Linda Johansson
Institutionen för biomedicin
Sahlgrenska akademin

Kroppens sömnhormon, melatonin, tycks kunna påverka utvecklingen av typ 2-diabetes. Wallenberg Academy Fellow Linda Johansson ska studera de mottagare för melatonin som finns på cellers yta. Mer kunskap om hur de fungerar kan ligga till grund för nya läkemedel mot typ 2-diabetes. 

Läs mer om forskningen.

Se filmen om Linda Johansson (producerad av KAW).

Davide Angeletti
Davide Angeletti ska ta fram ett vaccin som ger antikroppar mot delar av influensaviruset som är stabilare och som kan ge ett mer långsiktigt skydd.
Foto: Johan Wingborg
Linda Johansson
Målet är att ta reda på varför mutationerna i melatoninreceptorerna ökar risken för typ 2-diabetes samt att ta fram kunskap som kan ligga till grund för nya läkemedel mot sjukdomen.
Foto: Elin Lindström

Förlängning av Wallenberg Academy Fellows

Följande forskare har fått förlängt stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (1,75 miljoner per år i fem år).

Ana Maria Mora-Márquez

Humanistiska fakulteten (2021)
Avdelningen för filosofi och logik

Läs mer om Mora-Márquezs forskning.

Reportage om hennes forskning (publicerad på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)


Graham Leigh

Humanistiska fakulteten (2020)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Läs mer om Graham Leigh

Läs mer om forskningen

Ana María Mora-Márquez
Ana Maria Mora-Marquez forskar om Aristoteles syn på språket.
Foto: Johan Wingborg
Graham Leigh
Graham Leigh har tilldelats den prestigefyllda förlängningen av stipendiet Wallenberg Academy Fellow för sitt projekt Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Björn Burmann 

Naturvetenskapliga fakulteten (2020)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Läs mer om forskningen

Björn Burmann
Björn Burmann är dr i kemi med inriktning på livsvetenskaper.
Foto: Johan Wingborg

Erik Larsson Lekholm

Sahlgrenska akademin (2020)
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi.

Läs mer om forskningen.

Erik Larsson Lekholm
Erik Larsson Lekholm är professor vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sebaastian Swart

Naturvetenskapliga fakulteten (2020)
Institutionen för marina vetenskaper.

Läs mer om forskningen.

Sebastiaan Swart
Sebastiaan Swart är lektor vid Institutionen för marina vetenskaper.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Ann Towns

Samhällsvetenskapliga fakulteten (2020)
Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer om forskningen.

Ann Towns
Ann Towns är professor vid statsvetenskapliga institutionen.
Foto: Johan Wingborg

Wallenberg Academy Fellows (2013–2020)

Här presenteras alla som hittills har fått långsiktigt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Anne Bjorkman

Naturvetenskap, 2019

Hur påverkas Arktis vegetation av klimatförändringar?

I Arktis leder klimatförändringarna till en dubbelt så stor temperaturökning som i andra områden på jorden. Anne Bjorkman studerar hur arktiska växter och ekosystem förändras av ett varmare klimat, med målet att kunna förutse om dessa förändringar i sin tur påverkar det globala klimatet. 
Läs mer om hennes forskning på stiftelsens webbplats

Anne Bjorkman
Anne Bjorkman studerar klimatförändringarna i Arktis.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Thorsten Berger

Teknik, 2019

Hur ser morgondagens mjukvarusystem ut?


Att utveckla komplex programvara för fordon, telefoner, datorer eller appar kräver att man kan hantera många olika versioner eller varianter av programvaran. Thorsten Berger ska utveckla metoder och verktyg för nästa generations versionshanteringssystem, som ska fungera i en tidsålder av ständig mjukvaruutveckling och artificiell intelligens.
Läs mer om hans forskning på stiftelsens webbplats

Docent, forskare
Thorsten Berger utvecklar metoder och verktyg för nästa generations versionshanteringssystem.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Hiroki Shibuya

Medicin 2019

Hur uppstår kromosomavvikelser i könsceller?


När könscellerna bildas delar sig celler genom så kallad meios och 23 av 46 kromosomer förs vidare till dottercellerna. Hiroki Shibuya ska identifiera vilka processer som styr meiosen, för att förstå varför det i bland går snett och vissa föds med kromosomavvikelser.
Läs mer om kromosomforskning som ger ny kunskap om sjukdomar och infertilitet.

Cellbiolog och biträdande forskare
Hiroki Shibuya studerar kromosomavvikelser i könsceller.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Karl Börjesson

Naturvetenskap, 2017

Forskningsområde: Syntes av komplexa molekyler för användning inom materialvetenskapen. Fotofysikalisk/elektrisk karaktärisering av molekylära system.

Läs mer om forskningen.

Aktuell forskning om kvantmekaniska effekter för att skapa stabilare organiska solceller.

Karl Börjesson
Karl Börjessons forskning handlar om ljus och så kallade exciterade tillstånd.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Elin Naurin

Samhällsvetenskap, 2017

Forskningsområde: Representativ demokrati och människors politiska beteenden.

Läs mer om forskningen.

 

Elin Naurin
Elin Naurin, docent i statsvetenskap, forskar på politiska effekter av graviditet och barnafödande.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Stefano Romeo

Medicin, 2017

Forskningsområde: Genetiska variationers påverkan på blodfetter och metabola leversjukdomar.

Läs mer om forskningen.

Stefano Romeo
Stefano Romeo har identifierat genetiska variationer som förklarar varför vissa individer löper ökad risk för stor fettansamling i levern.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Björn Burmann

Naturvetenskap, 2016

Forskningsområde: Makromolekylära proteinmaskiner i celler, studerade med högupplöst NMR-spektroskopi

Läs mer om forskningen.

Björn Burmann
Björn Burmann undersöker makromolekylära proteinmaskiner med högupplöst kärnmagnetresonans (NMR)
Foto: Johan Wingborg

Ana María Mora-Marquez

Humaniora, 2015

Forskningsområde: Filosofi, filosofihistoria, aristotelisk logik, dialektik

Läs mer om forskningen.

 

Ana María Mora-Márquez
Ana María Mora-Márquez forskar om aristotelisk logik och dialektik.
Foto: Johan Wingborg

Graham Leigh

Humaniora och samhällsvetenskap, 2015.

Forskningsområde: Logik.

Läs mer om forskningen.

Graham Leigh
Graham Leigh forskar om logik, i skärningspunkten mellan matematik, filosofi och teoretisk datavetenskap
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Mia Liinason

Humaniora, 2015

Forskningsområde: Kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter.

Läs mer om forskningen.

 

Mia Liinason
Mia Liinason forskar om aktivister som kämpar för rättigheter och undersöker tillhörighet över gränser.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Erik Larsson Lekholm

Medicin, 2015

Forskningsområde: Mutationer i icke-kodande delar av DNA.

Läs mer om forskningen.

Erik Larsson Lekholm
Erik Larsson Lekholm undersöker okända delar i DNA-kedjan som orsakar cancer.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sebastiaan Swart

Naturvetenskap, 2015.

Forskningsområde: Studier av havets processer, främst fysikaliska, med hjälp av självgående undervattensfarkoster.

Läs mer om forskningen.

Sebastiaan Swart
Sebastiaan Swart forskar om världshavens betydelse för klimatet på jorden.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Dessa har tidigare fått anslag

2014
Humaniora 
Joakim Sandberg 
Läs mer om forskningen.

Naturvetenskap
Alexandre Antonelli
Läs mer om forskningen.

2013
Medicin 
Henrik Zetterberg
Läs mer om forskningen.

Naturvetenskap 
Sebastian Westenhoff
Läs mer om forskningen.

Samhällsvetenskap 
Ann E Towns
Läs mer om forskningen.

Staffan I Lindberg
Läs mer om forskningen.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se