Bild
Nina Tahmasebi
Nina Tahmasebi är docent vid Språkbanken Text på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 2021 beviljades hon 33,5 miljoner för ett 6-årigt projekt.
Länkstig

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Målet är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt.

Program

Nina Tahmasebi, Humanistiska fakulteten, språkteknologi (2021), 33,5 miljoner kronor.
Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change.
Läs mer om forskningen.

Johan Ling, Humanistiska fakulteten, arkeologi (2021), 46,7 miljoner kronor.
Maritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk förhistoria.
Läs mer om forskningen.

Kristian Kristiansen, Humanistiska fakulteten, Historiska studier (2016)

Staffan I Lindberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten, statsvetenskap (2013)

Christina Thomsen Thörnqvist, Humanistiska fakulteten,  filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2012)

Bo Rothstein, Samhällsvetenskapliga fakulteten, statsvetenskap (2006)

Pro Futura

Elizabeth Coppock, Humanistiska fakulteten, filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2013)

Ericka Johnson, Samhällsvetenskapliga fakulteten, sociologi (2009)

Maria Johansen, Humanistiska fakulteten, litteratur, idéhistoria och religion (2005)

Staffan Kumlin, Samhällsvetenskapliga fakulteten, statsvetenskap (2005)

Riksbankens jubileumsfond

Detta forskningsprogram riktar sig till en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige. För forskning kring en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift under en längre tid.

Pro Futura

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se