Bild
Isaac Santos
Isaac Santos är professor vid institutionen för marina vetenskaper och har nyligen fått ett stort projektanslag.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

KAW-projekt

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Följande forskare vid Göteborgs universitet har fått långsiktig finansiering från KAW.

2022: Isaac Santos

Projekt: Unravelling the legacy of historical, emerging, and future groundwater pollution 
Beviljat anslag: 30 200 000 kronor under fem år.

Läs mer om hans forskning.

2020 Thierry Coquand

Bild
Thierry Coquand, professor i datavetenskap
Thierry Coquand, professor i datavetenskap
Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning

Projektet ”Type Theory for Mathematics and Computer Science får 34 700 000 kronor och löper under fem år. Det kommer att vara ett samarbetsprojekt mellan datalogen Thierry Coquand, professor i datavetenskap, och matematikern Peter Lumsdaine vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskningen.

Läs reportaget: Skapar datorprogram som kontrollerar bevis (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)

2019 Giovanni Volpe

Bild
Giovanni Volpe, professor i fysik

Huvudsökande: Giovanni Volpe, professor i fysik
Medsökande: Bernhard Mehlig, professor i fysik

Chalmers
Mikael Käll

Lunds universitet
Joakim Stenhammar

Beviljat anslag: 37 miljoner under fem år.
Läs mer om forskningen.

Bild
Giovanni Volpe
Foto: Johan Wingborg

2018 Ruth Palmer

Bild
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi
Foto: Johan Wingborg

Projekt: ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma”

Huvudsökande:
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi

Medsökande:
Göteborgs universitet
Bengt Hallberg
Tommy Martinsson

Karolinska Institutet
Igor Adameyko
Johan Holmberg

Beviljat anslag: 36,7 miljoner kronor under fem år.
Läs mer om forskningen

Tidigare anslag (2017)

Raimund Feifel
Fredrik Bäckhed
Maria Falkenberg
Gunnar C Hansson
Thomas Nyström

Fakta

Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de 18 projekten som får anslag handlar om.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review-förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential.

Projektanslag 2019

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se