Bild
Isaac Santos
Isaac Santos är professor vid institutionen för marina vetenskaper och har nyligen fått ett stort projektanslag.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

KAW-projekt

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Följande forskare vid Göteborgs universitet har fått långsiktig finansiering från KAW.

2022 Isaac Santos

Projektet Unravelling the legacy of historical, emerging, and future groundwater pollution har beviljats ett anslag om 30,2 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om forskningen på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

2020 Thierry Coquand

Bild
Thierry Coquand, professor i datavetenskap
Thierry Coquand, professor i datavetenskap
Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning

Projektet Type Theory for Mathematics and Computer Science får 34 700 000 kronor och löper under fem år. Det är ett samarbetsprojekt mellan datalogen Thierry Coquand, professor i datavetenskap, och matematikern Peter Lumsdaine vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskningen.
Läs reportaget: Skapar datorprogram som kontrollerar bevis
(publicerad på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)

2019 Giovanni Volpe

Bild
Giovanni Volpe, professor i fysik

Huvudsökande: Giovanni Volpe, professor i fysik
Medsökande: Bernhard Mehlig, professor i fysik

Chalmers
Mikael Käll

Lunds universitet
Joakim Stenhammar

Projektet Active matter goes smart får ett anslag om 37 miljoner under fem år.
Läs mer om forskningen (publicerad på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) 

Bild
Giovanni Volpe
Foto: Johan Wingborg

2018 Ruth Palmer

Bild
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi
Foto: Johan Wingborg

Huvudsökande:
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi

Medsökande:
Göteborgs universitet
Bengt Hallberg
Tommy Martinsson

Karolinska Institutet
Igor Adameyko
Johan Holmberg

Projektet Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma får ett anslag: 36,7 miljoner kronor under fem år.
Läs mer om forskningen (publicerad på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Tidigare anslag (2017)

Raimund Feifel
Fredrik Bäckhed
Maria Falkenberg
Gunnar C Hansson
Thomas Nyström

Fakta

Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de 18 projekten som får anslag handlar om.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review-förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se