Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

KAW-projekt

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

2020 Thierry Coquand

Professor i datavetenskap.
Projekt: ”Type Theory for Mathematics and Computer Science”

Bild
Thierry Coquand, professor i datavetenskap
Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning

Projektet får 34 700 000 kronor och löper under fem år. Det kommer att vara ett samarbetsprojekt mellan datalogen Thierry Coquand och matematikern Peter Lumsdaine vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskningen.

Läs reportaget: Skapar datorprogram som kontrollerar bevis (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)

2019 Giovanni Volpe

Professor i fysik
Projekt: ”Active Matter Goes Smart”

Bild
Giovanni Volpe, professor i fysik

Huvudsökande: Giovanni Volpe
Medsökande: Bernhard Mehlig.

Chalmers
Mikael Käll

Lunds universitet
Joakim Stenhammar

Beviljat anslag: 37 miljoner under fem år.
Läs mer om forskningen.

Bild
Giovanni Volpe
Foto: Johan Wingborg

2018 Ruth Palmer

Professor molekylär cellbiologi
Projekt: ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma”

Bild
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi
Foto: Johan Wingborg


Huvudsökande:
Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi

Medsökande:

Göteborgs universitet
Bengt Hallberg
Tommy Martinsson

Karolinska Institutet
Igor Adameyko
Johan Holmberg

Beviljat anslag: 36,7 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om forskningen

2017

Raimund Feifel

Fredrik Bäckhed

Maria Falkenberg

Gunnar C Hansson

Thomas Nyström

 


 

 

 

Fakta

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential.

Läs mer