Bild
Henrik Zetterberg
Professor Henrik Zetterberg har nyligen fått ett av de mest prestigefyllda anslagen från europeiska forskningsrådet (ERC).
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

ERC Advanced Grant
Horizon Europe (2021–2027)

Bidraget är på 2,5 miljoner euro och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren.

Henrik Zetterberg
Professor i neurokemi
"FLUBIODEM: Fluid Biomarkers for Neurodegenerativ Dementias"
Läs mer om forskningen.

Thierry Coquand
Professor inom data- och informationsteknik
"ForCUTT: Formalisation of Constructive Univalent Type Theory"
Läs mer forskningen.
 

Bild
Thierry Coquand
Thierry Coquand
Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning

ERC Starting Grant 2021
Horizon Europe (2021-2027)

ERC Starting Grant riktar sig till nyblivna forskare, två till sju år efter avlagd doktorsexamen. Det är på upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år. Anslaget är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon Europe.

Tintin Wulia
Konstnärlig fakultet, Högskolan för konst och design (2022)
Things for Politics’ Sake: Aesthetic Objects and Social Change, med akronymen THINGSTIGATE.
Läs mer om forskningen.

Ann-Kristin Kölln
Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen (2022)
The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties’ Electoral Performance, förkortat INTRAPARTY.
Läs mer om forskningen.

Bild
Ann-Kristin Kölln
Foto: Johan Wingborg

ERC Synergy Grant
Horizon 2020 (2014-2020)

Kristian Kristiansen
Humanistisk fakultet, Institutionen för historiska studier (2020)

”COREX - From correlations to explanations: towards a new European prehistory”
Läs mer om forskningen.

ERC Advanced Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

Bild
Johan Åkerman
Johan Åkerman
Foto: Johan Wingborg

Johan Åkerman
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik (2018)
"TOPSPIN – Topotronic multi-dimensional spin hall nano-oscillator networks"
Läs mer om forskningen.

Andrew Ewing
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi och molekylärbiologi (2017)
"Nanoscale Biomeasurements of Nerve Cells and Vesicles: Molecular Substructure and the Nature of Exocytosis"
Läs mer om forskningen.

Richard Neutze
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi och molekylärbiologi (2017)
"Structural mechanism coupling the reduction of oxygen to proton pumping in living cells"
Läs mer forskningen.

ERC Consolidator Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

Giovanni Volpe
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik (2020).
"Microscopic Active Particles with Embodied Intelligence".
Läs mer om forskningen.

Anders Rosengren
Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019)

"A new translational strategy for tailored treatment of type 2 diabetes"
Läs mer om forskningen.

Nir Piterman,
IT-
fakulteten, Institutionen för data- och informationsteknik (2017)
"Distributed Synthesis: from Single to Multiple Agents"
Läs mer om forskningen.

Sebastian Westenhoff
Naturvetenskapliga fakulteten, kemi och molekylärbiologi (2016)

"Ultrafast Molecular Structural Dynamics"
Läs mer om forskningen. 

Staffan I. Lindberg
Samhällsvetenskapliga fakulteten, statsvetenskapliga institutionen (2016)

"Failing and Successful Sequences of Democratization"
Läs mer om forskningen.

ERC Starting Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

Bild
Bettina Schulz Paulsson
Bettina Schulz Paulsson
Foto: Johan Wingborg

Bettina Schulz Paulsson
Humanistiska fakulteten, Institutionen för historiska studier (2020) 
"NEOSEA Neolithic Seafaring and Maritime Technologies shaped a New World of Megalithic Societies (4700-3500 cal BC)"
Läs mer om forskningen. 

Björn Redfors
Sahlgrenska akademin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (2020)
"De-StunHeartAttacks Re-defining clinical care and reasoning in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) by shifting focus to ischemic myocardial stunning - Mechanisms prognostic implications and a new treatment"
Läs mer om forskningen. 

Davide Angeletti
Sahlgrenska akademin, Institutionen för biomedicin (2019)
"
B Cell Immunodominance in Antiviral Immunity"
Läs mer om forskningen.

Emma Börgeson
Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin (2018)
"Inflammatory resolution and remodelling of the adipose extracellular matrix: key determinants of a metabolically healthy phenotype"
Läs mer om forskningen.

Adam Shehata
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2018)
"Varieties of Media Effects"
Läs mer om forskningen.

Hiroki Shibuya
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi- och molekylärbiologi (2018)
"Study of telomere function in germ cells, relevant to the regulations of homologous recombination and telomere length maintenance across generations"
Läs mer om forskningen.

Karl Börjesson
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi- och molekylärbiologi (2017)
"Strong Coupling Between Molecules and Vacuum Fields: New Molecular Properties"
Läs mer om forskningen.

Vad är ERC?

Europeiska forskningsrådet (ERC), som är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, främjar forskardriven forskning av högsta kvalité inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC

Avslutade projekt inom ERC Horizon 2020

ERC Advanced Grant
Roger Butlin – BARRIERS
Gunnar Hansson – MUC2GO

ERC Consolidator Grant
Henrik Zetterberg – PATHAD
Maria Falkenberg – DELMIT

ERC Starting Grant
Giovanni Volpe – Complex Swimmers

ERC Proof of Concept
Richard Neutze - Serial-X
Giovanni Volpe - LUCERO
Fredrik Bäckhed – Drug the bug
Alexandre Antonelli – BioNote

Avslutade FP 2008-2013

Alexandre Antonelli, Naturvetenskapliga fakulteten (2012)
Sebastian Westenhoff, Naturvetenskapliga fakulteten (2011)
Mate Erdelyi, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Maria Falkenberg Gustafsson, Sahlgrenska akademin (2010)
Martin Bergö, Sahlgrenska akademin (2007)

Avslutade FP7 2008-2013

Bo Rothstein, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2013)
Andrew Ewing, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Claes Gustafsson, Sahlgrenska akademin (2010) (Co-principal Investigator)
Kristian Kristiansen, Humanistiska fakulteten (2010)
Thomas Nyström, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Thierry Coquand, IT-fakulteten (2009)
Helene Brembeck, Handelshögskolan (2008) (Co-principal Investigator)
Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin (2013)
Johan Åkerman, Naturvetenskapliga fakulteten (2012)

 

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se