Bild
Sebastiaan Swart
Sebastiaan Swart, professor i oceanografi, Institutionen för marina vetenskaper och en av de ansvariga forskarna i projektet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

ERC-2023 Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare, 7-12 år efter avlagd doktorsexamen och som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Bidragssumman är upp till 2 miljoner Euro under 5 år.

Professor Karl Börjesson vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi har valts ut som mottagare av ett nytt European Research Council (ERC) Consolidator Grant. Anslaget på 2 miljoner euro kommer att användas till forskning om stark koppling mellan ljus och materia, vilket är ett kvantmekaniskt fenomen.

Forskningsprojektet: CONTROL - Controlling delocalisation and funnelling of excited state energy in the strong coupling regime in molecular systems.
Läs mer om forskningen.

ERC-2023 Synergy Grants (SYG)

Syftet med ERC Synergy Grant är att samla forskare med olika expertis från olika lärosäten för att arbeta med mycket komplexa problem som ingen forskare eller institution kan lösa på egen hand.

Sebastiaan Swart, professor i oceanografi, vid institutionen för marina vetenskaper, har lett forskningsprojektet ”WHIRLS”  som får 140 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet ERC, där Göteborgs universitet del blir totalt cirka 50 miljoner kronor. Projektet ska undersöka vilken betydelse de småskaliga havsströmmarna utanför Sydafrikas kust har på jordens klimat och ekosystemet.
Läs mer om forskningen.

ERC Starting Grant (2023)

Individuella bidrag för unga lovande forskare, 2–7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare.

Aksel Sundström, docent i statsvetenskap, får drygt 15 miljoner kronor för att undersöka om följderna av naturkatastrofer i afrikanska länder påverkar människors attityder till kvinnliga politiker samt om katastrofer påverkar representationen av kvinnor i politiken.
Projekt: “Female Leadership and Effects from African Droughts (Fem-LEAD)",
Läs mer om forskningen.


ERC Advanced Grant
Horizon Europe (2021–2027)

Bidraget är på upp till 2,5 miljoner euro (28 miljoner kronor) under 5 år och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren.

Bild
Claes Ohlsson
Claes Ohlsson har precis tilldelats ERC-ADG
Foto: Magnus Bergström

Claes Ohlsson
Professor i medicin
HeMAFA - Healthy Microbiota Avoiding Fractures during Ageing 
Läs mer.

Fredrik Bäckhed
Professor i molekylärmedicin
IMPACT: Imidazole propionate and fibrosis in cardiometabolic diseases.
Läs mer om forskningen.

Randi Hjalmarsson
Professor i nationalekonomi
Breaking the Inequality-Crime Cycle.
Läs mer om forskningen


Henrik Zetterberg
Professor i neurokemi
FLUBIODEM: Fluid Biomarkers for Neurodegenerativ Dementias
Läs mer om forskningen.

Thierry Coquand
Professor i data- och informationsteknik
ForCUTT: Formalisation of Constructive Univalent Type Theory
Läs mer forskningen.
 

Bild
Thierry Coquand
Thierry Coquand
Foto: Camilla K. Elmar / Senter for grunnforskning

ERC Starting Grant 2022
Horizon Europe (2021-2027)

ERC Starting Grant riktar sig till nyblivna forskare, två till sju år efter avlagd doktorsexamen. Det är på upp till 1,5 miljoner euro under en period av maximalt fem år.

Anne Bjorkman
Lektor vid institutionen för biologi och miijövetenskap
ArcticEDGE - Consequences of warming-driven vegetation change for Arctic carbon cycling and feedbacks to the global climate system.
Läs mer om forskningen.

Christine Howes
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2022)
Divergens och konvergens i dialoger: Den dynamiska hanteringen av missmatchningar.
Läs mer om forskningen.

Bild
Monica Howes
Foto: Monica HavströmTintin Wulia
Konstnärlig fakultet, Högskolan för konst och design (2022)
Things for Politics’ Sake: Aesthetic Objects and Social Change, med akronymen THINGSTIGATE.
Läs mer om forskningen.

Ann-Kristin Kölln
Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen (2022)
The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties’ Electoral Performance, förkortat INTRAPARTY.
Läs mer om forskningen.

Bild
Ann-Kristin Kölln
Foto: Johan Wingborg

ERC Synergy Grant
Horizon 2020 (2014-2020)

ERC Synergy Grant riktar sig till grupper om 2-4 mycket framstående forskare som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt. Bidragsstorlek: upp till 10 miljoner euro för en period på upp till sex år.

Kristian Kristiansen
Humanistisk fakultet, Institutionen för historiska studier (2020)

COREX - From correlations to explanations: towards a new European prehistory
Läs mer om forskningen.

ERC Advanced Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

Bidraget är på upp till 2,5 miljoner euro under 5 år och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren.

Bild
Johan Åkerman
Johan Åkerman
Foto: Johan Wingborg

Johan Åkerman
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik (2018)
TOPSPIN – Topotronic multi-dimensional spin hall nano-oscillator networks
Läs mer om forskningen.

Andrew Ewing
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi och molekylärbiologi (2017)
Nanoscale Biomeasurements of Nerve Cells and Vesicles: Molecular Substructure and the Nature of Exocytosis
Läs mer om forskningen.

Richard Neutze
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi och molekylärbiologi (2017)
Structural mechanism coupling the reduction of oxygen to proton pumping in living cells.
Läs mer forskningen.

ERC Consolidator Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare, 7-12 år efter avlagd doktorsexamen och som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Bidragssumman är upp till 2 miljoner Euro under 5 år.

Giovanni Volpe
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik (2020).
Microscopic Active Particles with Embodied Intelligence.
Läs mer om forskningen.

Anders Rosengren
Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019)

A new translational strategy for tailored treatment of type 2 diabetes.
Läs mer om forskningen.

Nir Piterman,
IT-
fakulteten, Institutionen för data- och informationsteknik (2017)
Distributed Synthesis: from Single to Multiple Agents.
Läs mer om forskningen.

Sebastian Westenhoff
Naturvetenskapliga fakulteten, kemi och molekylärbiologi (2016)

Ultrafast Molecular Structural Dynamics.
Läs mer om forskningen. 

Staffan I. Lindberg
Samhällsvetenskapliga fakulteten, statsvetenskapliga institutionen (2016)

Failing and Successful Sequences of Democratization.
Läs mer om forskningen.

ERC Starting Grant
Horizon 2020 (2014–2020)

ERC Starting Grant riktar sig till nyblivna forskare, två till sju år efter avlagd doktorsexamen. Det är på upp till 1,5 miljoner euro under en period av maximalt fem år.

Bild
Bettina Schulz Paulsson
Bettina Schulz Paulsson
Foto: Johan Wingborg

Bettina Schulz Paulsson
Humanistiska fakulteten, Institutionen för historiska studier (2020) 
NEOSEA Neolithic Seafaring and Maritime Technologies shaped a New World of Megalithic Societies (4700-3500 cal BC).
Läs mer om forskningen. 

Läs artikeln: Arkeolog i dokumentärfilm om livet som forskare

Björn Redfors
Sahlgrenska akademin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (2020)
De-StunHeartAttacks Re-defining clinical care and reasoning in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) by shifting focus to ischemic myocardial stunning - Mechanisms prognostic implications and a new treatment.
Läs mer om forskningen. 

Davide Angeletti
Sahlgrenska akademin, Institutionen för biomedicin (2019)

B Cell Immunodominance in Antiviral Immunity.
Läs mer om forskningen.

Emma Börgeson
Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin (2018)
Inflammatory resolution and remodelling of the adipose extracellular matrix: key determinants of a metabolically healthy phenotype.
Läs mer om forskningen.

Adam Shehata
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2018)
Varieties of Media Effects.
Läs mer om forskningen.

Hiroki Shibuya
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi- och molekylärbiologi (2018)
Study of telomere function in germ cells, relevant to the regulations of homologous recombination and telomere length maintenance across generations.
Läs mer om forskningen.

Karl Börjesson
Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kemi- och molekylärbiologi (2017)
Strong Coupling Between Molecules and Vacuum Fields: New Molecular Properties.
Läs mer om forskningen.

Karl Börjesson
Professor Karl Börjesson har beviljats European Research Council (ERC) Consolidator Grant.
Foto: Johan Wingborg
Sebastiaan Swart
Sebastiaan Swart, professor i oceanografi, Institutionen för marina vetenskaper, och en av de ansvariga forskarna i projektet.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Statsvetare Aksel Sundström
Aksel Sundström har nyligen fått ett ERC-asnslag.
Foto: Privat
Anne Bjorkman
Anne Bjorkman beviljas ett anslag på 1,5 miljoner euro.
Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Vad är ERC?

Europeiska forskningsrådet (ERC), som är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, främjar forskardriven forskning av högsta kvalité inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC

Avslutade projekt inom ERC Horizon 2020

ERC Advanced Grant
Roger Butlin, Naturvetenskapliga fakulteten (BARRIERS)
Gunnar Hansson, Sahlgrenska akademin (MUC2GO)

ERC Consolidator Grant
Henrik Zetterberg, Sahlgrenska akademin (PATHAD)
Maria Falkenberg, Sahlgrenska akademin (DELMIT)

ERC Starting Grant
Giovanni Volpe, Naturvetenskapliga fakulteten (Complex Swimmers)

ERC Proof of Concept
Richard Neutze, Naturvetenskapliga fakulteten (Serial-X)
Giovanni Volpe, Naturvetenskapliga fakulteten (LUCERO)
Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin (Drug the bug)
Alexandre Antonelli, Naturvetenskapliga fakulteten (BioNote)

Avslutade FP 2008-2013

Alexandre Antonelli, Naturvetenskapliga fakulteten (2012)
Sebastian Westenhoff, Naturvetenskapliga fakulteten (2011)
Mate Erdelyi, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Maria Falkenberg Gustafsson, Sahlgrenska akademin (2010)
Martin Bergö, Sahlgrenska akademin (2007)

Avslutade FP7 2008-2013

Bo Rothstein, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2013)
Andrew Ewing, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Claes Gustafsson, Sahlgrenska akademin (2010) (Co-principal Investigator)
Kristian Kristiansen, Humanistiska fakulteten (2010)
Thomas Nyström, Naturvetenskapliga fakulteten (2010)
Thierry Coquand, IT-fakulteten (2009)
Helene Brembeck, Handelshögskolan (2008) (Co-principal Investigator)
Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin (2013)
Johan Åkerman, Naturvetenskapliga fakulteten (2012)

 

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se