Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Evidensbaserad rättspsykiatrisk omvårdnadsforskning- En satsning för framtiden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin

Kort beskrivning

Detta projket avser att skapa kunskap och belysa betylsen av evidesbaserad omvårdsinterventioner inom rättpsykiatri för patienters hälsa och välbefinnande. Den kroniska psykossjukdomen majoriteten av patienter inom rättpsykiatrin lider av medför inte bara kognitiva funktionsnedsättningar utan även av dålig fysisk hälsa. Därför bör omvårdnadsinsatser riktas mot patienters psykiska såväl som fysisk hälsa och välmående. Omvårdnadsforskning inom ramen för tvångsvård område är i behov av särskild satsning och utforskning. Det saknas systematiska studier med hög bevisvärde som kan utgöra grunden för att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom rättspsykiatri som verksamhetsfält. Således, råder det brist på omvårdnadsforskning inom ramen för tvångsvård, speciellt i relation till generella omvårdnadsvariabler som mått på omvårdnadens kvalitet.