Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

En kartläggning av storföretags innovationshubbar i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
500 000
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att ge en övergripande kartläggning av innovationshubbar i Sverige som kopplar samman stora och små företag i öppen innovation. Detta för att konceptualisera vilka olika typer av innovationshubbar som finns, hur de förhåller sig till varandra och vilka utmaningar och möjligheter de skapar för de medverkande aktörerna. Projektet genererar en bättre förståelse för vilka olika valmöjligheter kring designupplägg som finns, vilka konsekvenser dessa valmöjligheter har för innovationshubbarnas utfall, och vilka mer generella utmaningar som kan uppstå. Projektet ger också policyskapare och innovationssystemsaktörer bättre förståelse för vilka stödinsatser som behövs.