Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Photovoice
Foto: Dorthe Geisler
Länkstig

En intervention med Photovoice för att främja välbefinnande och hälsa hos personer med stressrelaterad ohälsa

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet är en genomförbarhetsstudie. Syftet är att undersöka hälsofrämjande samtal med fotostöd som behandling. Personer med stressrelaterad ohälsa 20-67 år, som söker primärvård och riskerar att bli/är sjukskrivna rekryteras. De deltar i hälsofrämjande samtal med fotostöd under 12 veckor då de med mobilen fotograferar det som upplevs vara hälsofrämjande i vardagen. Jämförelse görs med kontrollgrupp som får sedvanlig behandling i primärvården. Datainsamling sker kvantitativt (självskattningsinstrument om arbetsförmåga, hälsa, aktivitetsbalans, livskvalitet) och kvalitativt (intervjuer om livssituation, vad som stärker hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande samt erfarenhet av behandling). Behandlare intervjuas om sina erfarenheter. Data analyseras statistiskt och kvalitativt. Samverkan sker mellan patientintressen, regioner och akademi.