Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professionella emotioner och emotionshantering i den svenska socialtjänsten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Situationen inom socialtjänsten beskrivs av många som särskilt problematisk. Hög arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal kantar arbetslivet på socialkontoren. En grundläggande egenskap i socialt arbete är att medarbetaren befinner sig mellan klient och organisation. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Syftet med studien är att bidra till en utökad förståelse av socialsekreterares emotioner och emotionshantering i relation till situationen i svensk socialtjänst och illustrera den komplicerade yrkesverklighet som socialsekreterare verkar inom.