Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Brickor med siffror.
Länkstig

Didaktikutvecklande studier av toddlares taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

Projektet riktar fokus mot hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik och hur detta kan utmanas i förskolan. En didaktisk utmaning är att toddlares (1-3-åringar) kompetenser sällan stimuleras på ett målorienterat sätt, trots att tidiga erfarenheter visat sig ge stora effekter på lång sikt. DUTTA avser att bidra med kunskap om hur barn utvecklas från att ”inte kunna” till att ”kunna” använda tal i aritmetisk problemlösning samt utveckling av målorienterad matematikundervisning i förskolan. Projektet genomförs i tre förskolor under 3 terminer. Datainsamling och utveckling av undervisning görs gemensamt av forskare och förskollärare. Variationsteori utgör teoretiskt ramverk för att tolka hur barn uppfattar tal och aritmetik och för att identifiera framgångsrik undervisning.

Om projektet

Fundamentala frågor i matematikundervisning är hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik och hur detta kan utmanas i pedagogisk praktik, som förskolan. En didaktisk utmaning är att toddlares (1-3-åringar) kompetenser sällan stimuleras på ett målorienterat sätt, trots att tidiga erfarenheter visat sig ge stora effekter på lång sikt. Samtidigt som vi har kunskap om vad taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter innebär vet vi också att inte alla barn spontant utvecklar dessa färdigheter. DUTTA avser att bidra med kunskap om hur barn utvecklas från att ”inte kunna” till att ”kunna” samt didaktiska ansatser som gynnar denna kunskapsutveckling, vilket vore av stort värde för utveckling av målorienterad matematikundervisning i förskolan.

Projektet genomförs i tre förskolor med syfte att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet involverar 18 toddlare som följs systematiskt över 3 terminer i lekbaserade samtal och videoobservationer av lek och samspel från förskolepraktiken där barnen deltar. Datainsamling och utveckling av undervisning görs gemensamt av förskollärare och forskare. Variationsteori utgör teoretiskt ramverk för att tolka hur barn uppfattar tal och aritmetik och för att identifiera framgångsrik undervisning.

Projektmedlemmar

Projektet leds av professor Camilla Björklund vid Göteborgs universitet i samarbete med docent Hanna Palmér vid Linnéuniversitetet och förskollärare.