Länkstig

"Den nordiska modellen": historisk bakgrund, operationalisering av begreppet och dess potentiella betydelse i utvecklingen av hållbara produktionssystem - En litteraturstudie

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2007 - pågående
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Arbetslivet är föremål för ständiga interventioner, dels för att minska arbetsrelaterad frånvaro och dels för att rationalisera produktionen. En lång rad studier påvisar konflikter mellan dessa två typer av interventioner på arbetsplatsen. Genom litteraturstudier undersöker vi den möjliga betydelsen av "den nordiska modellen" för att undvika/minska sådana konflikter.
Mot denna bakgrund grundade vi i 2007, med stöd av Nordiska ministerrådet, ett nordiskt forskningsnätverk, Novo-nätverket. Visionen var och är en "nordisk modell för hållbara system i vården”. Som ett led i detta arbete fokuserar vi nu på den möjliga betydelsen av "den nordiska modellen" och hur detta kan beforskas ytterligare för att underlätta framtida insatser för ökad organisatorisk hållbarhet i arbetslivet.

Publikationer

Det organiseras årliga nordiska symposier inom ramarna för NOVO-nätverket under ledning av Dr. Kasper Edwards, Danmarks Tekniske Universitet. Se vidare https://www.novo-network.dk/

Dessutom ett flertal abstracts och presentationer på en rad andra vetenskapliga möten.

Forskare

Jörgen Winkel, kontaktperson, Email: jorgen.winkel@socav.gu.se

Tel: 0706-575834

Bernt Schiller, Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg

Kasper Edwards, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark

Rolf Westgaard, Div. Industrial Economics & Technology Management, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim