Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Demonstranter i Europa: politiska protesters kontext, sammansättning och mening i komparativ belysning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 260 000
Projekttid
2009 - 2013
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det överordnade syftet i detta gemensamma internationella forskningsprojekt, utformat i samarbete mellan psykologer, sociologer och statsvetare från 7 europeiska länder, är att förstå dynamiken i samtida politiska demonstrationer, vilka som deltar, hur de mobiliseras och hur demonstrationernas olika kontexter påverkar detta. Projektets huvudsakliga empiri kommer att utgöras av enkätdata över deltagare i 8-12 större politiska demonstrationer i varje land, enligt ett huvudsakligen gemensamt frågeformulär och en standardiserad metod utprövad i tidigare forskningsprojekt. En stor internationellt komparativ studie förväntas ge goda möjligheter att förklara mellannationella skillnader utifrån demonstrationsdeltagarnas sociala och politiska kontext.

Forskare

Abby Peterson, professor, projektledare, abby.peterson@socav.gu.se

Mattias Wahlström, mattias.wahlström@socav.gu.se

Magnus Wennerhag, magnus.wennerhag@sh.se