Bild
Händer
Foto: Bob Dmyt
Länkstig

Delaktighet för alla? Utbildningsvägar för unga med funktionsnedsättningar (PAL)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att generera kunskap som kan bidra till förbättrade livschanser med ökad delaktighet i samhället för personer med olika funktionsnedsättningar. Det är väl känt att ungdomar med funktionsnedsättningar i mindre grad är representerade inom högre utbildning och på arbetsmarknaden än ungdomar utan funktionsnedsättningar i Sverige och i andra länder.

Projektet fokuserar på två grupper av barnen och unga vuxna: döva och de som har fått diagnosen ADHD. Stora demografiska förändringar har skett inom dessa två grupper i Sverige sedan sekelskiftet, med betydelsefulla konsekvenser för deras utbildningsövergångar i skolor och efter skolan. Mer specifikt, syftar projektet till att undersöka vilka faktorer som är avgörande för en framgångsrik övergång till ett vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning.