Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grupp David Bryder

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
David Bryder

Kort beskrivning

Forskning om reglering av HSC vid infektioner, stress, åldrande och leukemi.

Sammanfattning av forskning

Hematopoetiska (blod) stamceller (HSCs) representerar en mycket sällsynt – men högt potent – celltyp, som finns lokaliserad i benmärgen. HSCs associeras med två huvudsakliga attribut;

 1. deras kapacitet att ge upphov till alla olika typer av blodceller, och
 2. deras förmåga att ge upphov till nya HSCs

Dessa två egenskaper möjliggör för en individ att behålla blodcellsbildning över en livstid från ett relativt lågt antal celler. Det är även dessa två egenskaper som nyttjas i den kliniska användningen av benmärgstransplantation, en klinisk behandling i vilken HSCs kan återuppbygga ett helt nytt blodsystem.

Vår grupps forskning fokuserar på hur blodsystemet, särskilt HSCs, regleras i situationer som infektioner, stress, åldrande och leukemi (cancer i blodceller). Medan HSCs associeras med en ganska klar funktionell definition gällande deras utvecklings- och självförnyelsepotential, så beter sig inte alla HSCs likadant. Exempelvis har HSCs i åldrade individer dramatiskt reducerad förmåga att utvecklas till blodceller som är involverade i adaptiv immunitet (T och B-celler).

Det har föreslagits att sådana preferenser för differentiering, på nivån för HSCs, skulle kunna ligga bakom den, med ålder, dramatiskt ökade benägenheten för myeloida maligniteter. Målet med vår forskning är därför att få en ökad förståelse för, på en cellulär och molekylär nivå, vad som kontrollerar HSCs.

Den traditionella, experimentella paradigmen för sådant arbete är användandet av transplantationsbaserade modeller. Nyligen genomförda studier från vårt laboratorium har dock visat att beteendet för HSC i transplantationsscenen är fundamentalt olikt deras normala beteende.

Vi anser att kunskap härledd från sådana alternativa modellsystem borde vara av relevans ur både ett preventivt perspektiv och ett behandlingsperspektiv. Detta inkluderar för ett bredare nyttjande av HSC transplantation, samt för utvecklingen av behandlingar baserade på in-situ manipulering av HSCs.

Forskningsverktyg och resurser

I vår forskning använder vi avancerad cellsortering och en rad cellulära och molekylärbiologiska tekniker, inklusive nästa generations sekvenserings- och Cas9/CRISPR-baserade metoder. Väsentligt för vårt arbete är även utveckling och användande av genetiskt modifierade musmodeller. Då cellulär heterogenitet är en kritisk parameter i vår forskning, strävar det mesta av vårt arbete efter att karaktärisera cellulära svar på singelcellsnivå.

Nuvarande gruppmedlemmar

David Bryder, Professor
Anna Hogmalm, Labansvarig
Pekka Jaako, PhD, (senior) Postdoc
Carolina Guibentif, Postdoc

Utvalda publikationer

 1. Hif-1α Deletion May Lead to Adverse Treatment Effect in a Mouse Model of MLL-AF9-Driven AML.
  Velasco-Hernandez T, Soneji S, Hidalgo I, Erlandsson E, Cammenga J, Bryder D. Stem Cell Reports. 2019 Jan 8;12(1):112-121.
   
 2. Murine HSCs contribute actively to native hematopoiesis but with reduced differentiation capacity upon aging.
  Säwen P, Eldeeb M, Erlandsson E, Kristiansen TA, Laterza C, Kokaia Z, Karlsson G, Yuan J, Soneji S, Mandal PK, Rossi DJ, Bryder D. Elife. 2018 Dec 18;7.
   
 3. Immunoediting is not a primary transformation event in a murine model of MLL-ENL AML.
  Dudenhöffer-Pfeifer M, Bryder D. Life Sci Alliance. 2018 Jul 10;1(4):e201800079.
   
 4. Critical modulation of hematopoietic lineage fate by Hepatic Leukemia Factor.
  Wahlestedt M, Ladopoulos V, Hidalgo I, Castillo MS, Hannah R, Säwén P, Wan H, Dudenhöffer-Pfeifer M, Magnusson M, Norddahl GL, Göttgens B and Bryder D. Cell Rep. 2017 Nov 21;21(8):2251-2263.
   
 5. Clonal reversal of ageing-associated stem cell lineage bias via a pluripotent intermediate.
  Wahlestedt M, Erlandsson E, Kristiansen T, Lu R, Brakebusch C, Weissman IL, Yuan J, Martin-Gonzalez J, Bryder D. Nat Commun. 2017 Feb 22;8:14533.
   
 6. Mitotic History Reveals Distinct Stem Cell Populations and Their Contributions to Hematopoiesis.
  Säwén P, Lang S, Mandal P, Rossi DJ, Soneji S, Bryder D. Cell Rep. 2016 Mar 29;14(12):2809-18.
   
 7. Hematopoietic stem cells are intrinsically protected against MLL-ENL-mediated transformation.
  Ugale A*, Norddahl GL*, Wahlestedt M, Säwén P, Jaako P, Pronk CJ, Soneji S, Cammenga J, Bryder D. Cell Rep. 2014 Nov 20;9(4):1246-55.
   
 8. An epigenetic component of hematopoietic stem cell aging amenable to reprogramming into a young state.
  Wahlestedt M, Norddahl GL, Sten G, Ugale A, Frisk MA, Mattsson R, Deierborg T, Sigvardsson M, Bryder D. Blood. 2013 May 23;121(21):4257-64.
   
 9. Accumulating mitochondrial DNA mutations drive premature hematopoietic aging phenotypes distinct from physiological stem cell aging.
  Norddahl GL, Pronk CJ, Wahlestedt M, Sten G, Nygren JM, Ugale A, Sigvardsson M, Bryder D. Cell Stem Cell. 2011 May 6;8(5):499-510.
   
 10. Elucidation of the phenotypic, functional, and molecular topography of a myeloerythroid progenitor cell hierarchy.
  Pronk CJ*, Rossi DJ*, Månsson R, Attema JL, Norddahl GL, Chan CK, Sigvardsson M, Weissman IL, Bryder D. Cell Stem Cell. 2007 Oct 11;1(4):428-42.
   

Fler publikationer från grupp David Bryder på PubMed

David Bryder
Foto: Emelie Asplund

Kontaktuppgifter

David Bryder

E-post: David Bryder
Telefon: +46 (0)31 786 6210

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg