Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden i Sverige och Storbritannien.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 530 000
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det civila samhällets roll erkänns alltmer när det gäller att stödja invånare i olika stadsdelar när de får tillgång till lokala arbetsmarknader. Detta projekt fokuserar på missgynnade grupper på arbetsmarknaden och undersöker det civila samhällets roll för att stödja deras tillgång till anställning. Vi fokuserar på grupper av migranter, vars deltagande på arbetsmarknaden faller betydligt under infödda befolkningar.

Projektet undersöker mekanismerna och förhållandena under vilka civilsamhällets initiativ stödjer arbetsmarknadens deltagande i olika grannskap i Sverige och Storbritannien. Centrala mekanismer kan hänvisa till olika organisationssätt och förhållanden till nationella och lokala socioekonomiska sammanhang.

Det civila samhällets roll erkänns alltmer när det gäller att stödja invånare i olika stadsdelar när de får tillgång till lokala arbetsmarknader. Detta projekt fokuserar på missgynnade grupper på arbetsmarknaden och undersöker det civila samhällets roll för att stödja deras tillgång till anställning. Vi fokuserar på grupper av migranter, vars deltagande på arbetsmarknaden faller betydligt under infödda befolkningar. Projektet undersöker mekanismerna och förhållandena under vilka civilsamhällets initiativ stödjer arbetsmarknadens deltagande i olika grannskap i Sverige och Storbritannien. Centrala mekanismer kan hänvisa till olika organisationssätt och förhållanden till nationella och lokala socioekonomiska sammanhang. Vi räknar med att hitta variationer i hur det civila samhället spelar ut lokalt till följd av olika betoning på dess roll i Sverige och Storbritannien. Dessa två länder är markant olika i detta avseende. I allt högre grad tar civilsamhället en viktig roll som välfärdsleverantör i båda länderna.

 

Det lilla arbete som utförs på det civila samhället och dess roll för att stödja sysselsättningen är olyckligt med tanke på befintliga nackdelar. Hittills har forskningen fokuserat på registrerade formella organisationer som bara utgör en del av ett större civilsamhälle. Således kommer ett jämförande fokus på både formella och informella initiativ i Sverige och Storbritannien att fånga hur olika typer av CSO: er stödjer arbetsmarknadens deltagande och hur deras arbetssätt formas av nationella ramverk och lokala sammanhang. Projektet tillämpar en blandad metodkonstruktion som möjliggör analys av tätheten för registrerade CSO: er och jämför detta med faktiska civilsamhällets aktiviteter inom fältet, både formella och informella. Vi utforskar också rollen och potentialen för olika typer av aktiviteter. Denna strategi syftar till att bidra till en mer omfattande förståelse av det civila samhällets potential för att förbättra tillgången till arbetsmarknaden för personer med invandrare.

Forskare

Projektledare
Gabriella Elgenius, universitetslektor, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Email: gabriella.elgenius@socav.gu.se

Project members:
Dr. Magda Borkowska, University of Essex
Dr. Juta Kawalerowicz, Linköpings universitet
Professor Jenny Phillimore, University of Birmingham