Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Children’s sedentary behavior - trends in children’s spatial lives and their home based activities

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

This project investigates children’s sedentary behaviour at home in terms of the kinds of activities they engage in, and the factors that affect these activities. The focus of the project is on pre-adolescent children and employs a mixed methods approach to study children’s sedentary behaviours.

Doktorand: Apoorva Rathod
Handledare: Jerry Olsson