Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CAPICE – Barndoms- och ungdomspsykopatologi: förståelse för den komplexa etiologin genom ett stort tvärvetenskapligt samarbete i Europa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
Europeiska kommissionen, programmet HORIZON 2020 Research and Innovation

Kort beskrivning

Svenska:*
CAPICE är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen under programmet HORIZON 2020 Research and Innovation. Resultaten av forskningen i detta nätverk kommer att utöka vår kunskap om etiologin för psykiska hälsosymptom hos barn och ungdomar och belysa möjliga mål för förebyggande och intervention. Med fokus på vanliga och försvagande problem i barndomen och tonåren, inklusive depression, ångest och adhd, kommer CAPICE att bidra till att förbättra senare resultat för ungdomar i europeiska länder med barn- och ungdomspsykopatologi. https://www.capice-project.eu/