Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ordet youth som graffiti.
Foto: Bill Benzon/CC BY-SA 2.0
Länkstig

Barndom, ungdom, kultur och lärande

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Det samtida samhället präglas av omfattande strukturella och kulturella förändringar, som sätter avtryck i institutioner och vardagsliv. Det handlar dels om globala förändringar, dels om de lokala uttryck som dessa förändringar får i människors vardagsliv och i utbildning. I relation till dessa förändringar studeras inom forskargruppen Barndom, ungdom, kultur och lärande (BUKL) barns och ungdomars livsvillkor och meningsskapande i olika sammanhang, samt differentierade villkor för utbildning och lärande.

Aktuellt

Forskningsprojekt och kollegier

Forskningsprojekt

Inrom ramen för BUKL bedrivs ett stort antal forskningsprojekt som spänner över många teman som knyter an till utbildning och lärande. Exempel på dessa är:

  • Barn- och ungdomskulturer, populärkultur och sociala medier
  • Marknadisering, demokratisering och likvärdighet
  • Segregation, integration, migration, asylfrågor och religion
  • Sexualitet, kön, ålder och social klass
  • Sociala rörelser och folkbildning
  • Våld, trakasserier och extremism

Kollegier och seminarier

Kollegierna och seminarierna är olika grupperingar med ett specifikt gemensamt intresseområde inom forskning och utbildning. Syftet är att utveckla medlemmarnas kompetens inom olika inriktningar, bidra till utveckling och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt. All kollegieverksamhet är öppen för alla intresserade, även utanför universitetet. Även vissa av de seminarierna kan vara öppna för allmänheten - se respektive seminarium för information.

 

 

Medarbetare