Länkstig

Begreppsutveckling i praktiken

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2017
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med detta utvecklingsprojekt är att gemensamt formulera kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete i teaterämnet på gymnasiet, där begreppet samspel fokuseras. Utgångspunkten är att kvaliteter som underlag för planering av undervisning, återkoppling och värdering/bedömning av arbetet behöver utvecklas i nära relation med pågående undervisning och det innehåll som är i fokus.
Lektor Pernilla Ahlstrand