Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barn/ungdomar som anlägger brand - orsaker och motåtgärder

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 649 420
Projekttid
2009 - 2012
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

(ett projekt inom det nationella forskningsprogrammet Anlagd Brand)

Projektets syfte är att påvisa hur och varför barn/ungdomar anlägger brand och utifrån dessa resultat ange hur man på bästa sätt ska motverka och förhindra framtida brandanläggelser. En avgörande fråga är om barns/ungdomars brandanläggelse sett till individuella, sociala och situationella faktorer är ett säreget problem eller ett parallellfenomen till andra närbesläktade barn-/ungdomsproblem. Projektet har också två delsyften: att undersöka om olika representationer av anlagd brand leder till ett socialt spridningssyndrom och att utvärdera förebyggande arbete som utförts/utförs av Räddningstjänsten i Storgöteborg.
I tre sammanhängande studier insamlas och analyseras material om brandförekomst i Göteborgsområdet, data om ungdomars brottserfarenheter, brottsbelastning mm