Hoppa till huvudinnehåll
Bild
mor som håller ett nyfött barn
Länkstig

Barnafödande

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen bedriver forskning runt graviditet, förlossning nyföddhetsperiod. Syftet är att bidra till excellent vård som främjat hälsa hos kvinnor, nyfödda och familjer. Forskargruppen använder sig av en bredd av metoder och har särskilt omfattande kompetens i randomiserade kontrollerad studiemetodik och i kvalitativa metodiker, samt att utveckla och testa vårdmodeller och instrument. Projekten bedrivs inte enbart i Sverige utan också i andra europeiska länder samt utvecklingsländer. Forskningen bedrivs inom följande områden: Barnafödande som en normal fysiologiska process, hälsa vid komplicerade tillstånd relaterat till barnafödande, hur graviditet och förlossning påverkar människors förhållande till samhället. Föräldraskap och vårdmiljö och vårdmodeller vid barnafödande samt vårdpersonals upplevelser av vård vid barnafödande.

Fördjupad information 

Utgångspunkten är att forskningen som bedrivs ska främja barnafödande som en normal fysiologisk process. Det finns flera olika forskningsinriktningar: 

Barnafödande som en normal fysiologisk process 

Detta område omfattar studier rörande oxytocin, förlossning, förlossningssmärta, vaginal förlossning efter kejsarsnitt, mätning av förlossningsupplevelse samt fäders upplevelser av partnerns graviditet och förlossning.


Hälsa vid komplicerade tillstånd relaterat till barnafödande och föräldraskap 

Studier inom detta område omfattar: förlossningsrädsla, peripartumkardiomyopati, mödrar med övervikt, mödrar med diabetes, kvinnor med bipolär sjukdom, kvinnor med HIV, igångsättning av förlossning, icke-svenska föräldrar med barn på neonatalenhet, vård efter sexuellt utnyttjande samt fäders upplevelse av förlossningen.

 
Vårdmiljö och vårdmodeller vid barnafödande 

Detta område omfattar studier om förlossningsmiljö, förlossningsrum och vårdmodeller för barnmorskans omvårdnad under förlossning. 

Teoretisk utgångspunkt 

Kvinnor och deras familjer har rätt till en personcentrerad, respektfull och jämlik vård från all inblandad personal. För att kunna erbjuda detta behövs etiskt genomtänkt och respektfull omvårdnad med ett ömsesidigt, förtroendefullt bemötande där de vårdsökandes behov är i centrum, oavsett religion, etnicitet, kultur, sexuell läggning och socioekonomisk situation. Detta förutsätter vård i partnerskap med kvinnor och familjer, samt interdisciplinärt teamarbete.

Forskning inom barnafödande stärks genom tvärvetenskapliga forskningssamarbeten eftersom holistisk vård då kan studeras från olika perspektiv.

illustration av forskningsområdets tre delar

Forskare

Forskargruppsledare:
Professor Ingela Lundgren
Docent Helen Elden

Professorer
Marie Berg
Carina Sparud Lundin

Docenter
Helena Wigert 
Anna Dencker

Lektorer
Malin Bogren 
Harshida Patel
Herborg Holter 

Adjungerade lektorer
Viola Nyman
Åsa Premberg

Biträdande lektor
Karolina Lindén

Doktorander
Liselotte Bergqvist
Karin Haby
Malin Hansson
Ida Lyckestam Thelin
Helena Nilvér
Lisa Goldkuhl
Lilja Þórunn Þorgeirsdóttir
Charlotta von Mentzer

Forskningsprojekt