Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barn eller vuxen? Kontroversiell teknik för att bedöma en asylsökares ålder

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Hur man kan avgöra om en ensamkommande asylsökandes påstående om ålder är sant eller falsk har varit ett livligt diskussionsämne i Sverige under de senaste åren. När begäran om medicinsk åldersbedömning ökade och Swedish Pediatric Society rekommenderade sina medlemmar att inte delta i de nuvarande metoderna instruerade den svenska regeringen en så kallad expertmyndighet att utveckla en ny teknik för medicinsk åldersbedömning. Sedan implementeringen av den nya tekniken, i mars 2017, har bevisbasen för den diskuterats mycket. En kontrovers mellan olika experter har spelats ut öppet och Migrationsverket är under press för att fatta effektiva, men ändå bevisbaserade beslut innan de ”faktiska barnen” fyller 18.

Genom att kombinera insikter från STS med studier av barnens sociala konstruktion. och åldersgränser fokuserar detta projekt på den rättsliga avgränsningen mellan barn och vuxna, i fallet med ensamkommande asylsökande i Sverige.