Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Employment relations in an extended working life

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I debatten om en höjning av pensionsåldern framträder ofta två huvudargument. Dels att medellivslängden ökar med allt friskare äldre och dels att fler pensionärer leder till högre kostnader för pensionssystemet. Men ett längre arbetsliv är inte okomplicerad eftersom många människors behov, arbetsförmåga och vilja arbeta påverkas av deras erfarenheter under arbetslivet. Den här avhandlingen fokuserar på relationen mellan äldre anställda och arbetsgivarorganisationen. Några relevanta frågor är vad arbetsgivare kan göra för att behålla äldre, hur arbetet kan anpassas efter arbetsförmåga och hur arbetsgivare kan främja en kultur för deltagande sent i arbetslivet.