Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att förändra människors dagliga resande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
913 100 till institutionen, totalt 4,88 miljoner
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Energimyndigheten

Kort beskrivning

Projektet syftar till öka kunskapen om hur åtgärder för att förändra människors beteende, för att åstadkomma ett resurs- och energieffektivt transportsystem, uppfattas av olika grupper av människor. Vidare syftar projektet till att utforma energieffektiviseringsbudskap som testas på olika grupper av individer för att utröna vilken typ av målrelaterade budskap som har störst potential att förändra beteenden. Umeå universitet