Länkstig

Arbetsgivares informationssökning på internet i samband med rekrytering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 430 000
Projekttid
2014 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Arbetsgivare använder sig i allt större utsträckning av informationssökning på internet för att bedöma arbetssökande. Traditionellt har den som söker ett arbete haft förhållandevis stor möjlighet att påverka vilken information som arbetsgivaren tar del av genom att själva utforma ansökningshandlingarna och utse referenspersoner. En ökad användning av bakgrundskontroller på internet förändrar detta och skapar en gränsdragningsproblematik kring vad som är privat eller offentlig, relevant eller irrelevant information.

Tidigare forskning har i viss mån belyst hur internetanvändare förhåller sig till möjligheten att andra granskar och bedömer uppgifter om dem på nätet. Medan vissa utnyttjar detta för att profilera sig i sitt arbetssökande, innebär det för andra ett krav på självcensur eller ett risktagande i vad man väljer att lägga ut.

Detta är en testbild
Foto: Anders Östebo

Forskare

Christel Backman
Christel Backman disputerade 2012 på en avhandling om arbetsgivares användning av belastningsregisterkontroller. Avhandlingen fick utmärkelsen ”Årets HR-forskning”. Christel fortsätter att undersöka arbetsgivares bedömningar av jobbsökande och processerna kring vem som får eller inte får anställning genom projektet ”Vem får jobb på sin Facebook profil? Arbetsgivares användning av internetsökningar i samband med rekrytering”.

Anna Hedenus
Anna Hedenus disputerade 2011 med en avhandling om människors förhållande till arbete, identitet och konsumtion efter ett plötsligt tillskott av pengar. Anna har efter det forskat kring betydelsen av yrkesvägledande material och yrkesstereotyper för social reproduktion på arbetsmarknaden, samt undervisat i bl.a. Organisation och ledarskap. I projektet ”Vem får jobb på sin Facebook profil? Arbetsgivares användning av internetsökningar i samband med rekrytering” fortsätter Anna att granska hur information tolkas och kontextualiseras i relation till föreställningar kring arbete och ideala yrkesutövare.

Kontakta oss

Christel Backman
Telefon 031-786 58 13, epost christel.backman@gu.se
Anna Hedenus
Telefon 031-786 47 84, epost anna.hedenus@socav.gu.se