Bild
Bild av Annie Rinaldo.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Annie byggde sin karriär på litteraturvetenskap

Annie Rinaldo visste att hon ville arbeta i bokbranschen, därför studerade hon litteraturvetenskap. Idag har hon erfarenhet av att både ha jobbat flera år på bokförlag, i bokhandel, som frilansande lektör och korrekturläsare samt som administratör.

Hej Annie,

Berätta om dina yrkestitlar och dina arbetsgivare?

– Idag är jag studievägledare på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion där jag började som utbildningsadministratör. Mina arbetsuppgifter är främst att vägleda studenter, men också administration kring kurser på institutionen, antagning och kallelser samt kommunikation med både studenter och lärare.

– Innan mitt jobb här på universitetet jobbade jag på ett bokförlag i flera år, som projektledare och redaktör för barn- och ungdomsböcker. Min uppgift som redaktör var främst att redigera och faktagranska texter och ha kontakt med översättaren och/eller författaren. I rollen som projektledare jobbade jag med hela produktionen av den svenska utgåvan, från inköp av titel (eller antaget manus) till att boken kom färdig från tryckeriet, och ledde helt enket arbetet med andra frilansande redaktörer, översättare och korrekturläsare.

– Innan tjänsten på bokförlaget frilansade jag en del själv för olika förlag och jobbade parallellt med det i bokhandel. Jag frilansade mest som korrekturläsare och lektör, det vill säga att jag läste manus och skrev utlåtanden.

Hur hamnade där du är idag?

– Mitt mål med studierna var hela tiden att jobba i bokbranschen – i bokhandel och på förlag. Därför studerade jag litteraturvetenskap och läste sedan förlagskunskap i Stockholm. Det var innan kandidatprogrammet Redaktionell praktik startade här i Göteborg. Jag såg till att knyta kontakter under min studietid, lära mig hur branschen fungerar och hjälpte till med saker där jag kunde.

– När jag hade frilansat några år så flyttade jag tillbaka till Göteborg och läste en master i litteraturvetenskap. Jag valde att läsa till en kurs i företagsekonomi och efter det fick jag jobb på bokförlaget.

– Efter att ha jobbat flera år i förlagsbranschen kände jag att jag ville prova något annat. Jag gillar kombinationen av administrativt arbete och service. Tjänsten som administratör på Instutitionen för litteratur, idéhistoria och religion lockade mig mycket på grund av att det var samma institution som jag hade studerat vid och att det var ämnen som intresserade mig.

På vilket sätt har dina studier haft betydelse för dig på arbetsmarknaden?

– Jag har haft extremt stor nytta av att jag känner till hur en text är eller bör vara uppbyggd men också förmågan att kunna sätta texter i ett större sammanhang, både historiskt och i förhållande till genrer. Att man kan kategorisera en text för vad den är och paketera den som en produkt/bok, har varit till stor nytta i förlagsbranschen.

Är det något från dina studier som varit särskilt användbart i ditt yrkesliv?

– Att förstå hur en text är uppbyggd är främst något jag har haft nytta av som redaktör. Att sätta in en text i ett större sammanhang och klassificera den och paketera det är mer förläggarrollen. I min nuvarande tjänst, som inte är bokbranschen, har jag stor nytta av att jag har pluggat här själv. Då jag själv varit en student på den här institutionen och plockat ihop ”ett program” själv och vet hur det fungerar med kurser och examen. Det har jag nytta av.

Vad har varit det/bästa/svåraste med att läsa litteraturvetenskap?

– Jag upplevde inte studierna som något svårt då, men jag känner nu att om jag hade varit lite äldre så hade jag haft lättare för att sätta in litteraturen i olika sammanhang. Nu lärde jag mig mycket om omvärlden genom litteraturen, vilket såklart är fantastiskt det också. Men hade jag haft lite mer livserfarenhet så hade jag på ett sätt fått ut mer av studierna.

– Det är inte fel att jobba, resa och leva lite innan man påbörjar sina studier.

Har du något tips till blivande/nuvarande studenter i litteraturvetenskap?

– Det är ju mycket att läsa. Ta det lugnt och försök att ta en text i taget så att det blir mer kvalitativt än kvantitativt. Ett konkret tips är förstås att vara disciplinerad och tänka igenom hur du ska lägga upp sina studier så att man hinner med allt.

– Jag tycker inte det är fel att skaffa sig lite erfarenhet utanför studierna eller kanske välja till en kurs som kompletterar och breddar din kompetens. Jag läste som sagt en kurs i företagsekonomi vilket är till nytta för att förstå hur företag fungerar – och alla förlag är ju till exempel företag. Jag upplevde att jag var väldigt ensam om att ha läst både ekonomi och humaniora, så det kan nog vara en bra kombo.

– Nu när jag ser tillbaka på det så önskar jag att jag hade njutit lite mer av lyxen att få tid att bara grotta ner sig i en massa goa texter!

Hur var det att plocka ihop ditt eget program?

– Jag tyckte det var kul! Jag upplevde att jag hade väldigt mycket frihet. Det jag visste att jag ville var att ta en examen i litteraturvetenskap. Det jag läste vid sidan om gav mig möjlighet att utforska andra saker jag tyckte var intressant och roligt!

Text: Hanna Erlingson