Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grupp Anna Staffas

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Forskning om tidiga mekanismer vid utveckling av leukemi: Inflammatoriska faktorer vid på klonal hematopoes.

Sammanfattning av forskning

Klonal expansion av genetiskt förändrade blodceller kan ibland detekteras åratal innan blodcancer uppstår och är även vanligt förekommande hos äldre utan sjukdomssymtom. Detta tillstånd kallas klonal hematopoes  - "clonal hematopoiesis of undeterminate potential” (CHIP)  - eller klonal cytopeni  - “clonal cytopenia of undetermined significance” (CCUS). En sådan pre-malign klon kan vara stabil eller utvecklas till hematologisk malignitet såsom akut myeloisk leukemi (AML) eller myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Den klonala expansionen som orsakar CHIP eller CCUS drivs av genetiska förändringar i hematopoetiska stamceller. Vilka faktorer som påverkar risken för malign transformation hos individer med CHIP eller CCUS är idag till stor del okänt.

Vår forskning fokuserar på hur externa faktorer som inflammation, stress eller skada (t.ex. via strålning) samverkar med genetiska förändringar i utvecklingen av CHIP eller CCUS.

Forskningsverktyg och resurser

Vi använder ett humaniserat modellsystem för att studera klonal expansion av hematopoetiska celler med genetiska förändringar, som ofta ses vid CHIP och CCUS. Kliniskt relevanta genförändringar introduceras i mänskliga hematopoetiska celler med CRISPR/Cas9-tekniker och studeras sedan antingen in vitro eller transplanteras till xenograftmöss.

Nuvarande gruppmedlemmar

Anna Staffas, PhD

Utvalda publikationer

  1. The origin of leukemia: genetic alterations and inflammatory factors in pre-malignant clonal hematopoiesis.
    Sjovall D, Staffas ASem Hemtol. 2020;57:7-12.
     

  2. Nutritional Support from the Intestinal Microbiota Improves Hematopoietic Reconstitution after Bone Marrow Transplantation in Mice.
    Staffas A, Burgos da Silva M, Slingerland AE, Lazrak A, Bare CJ, Holman CD, Docampo MD, Shono Y, Durham B, Pickard AJ, Cross JR, Stein-Thoeringer C, Velardi E, Tsai JJ, Jahn L, Jay H, Lieberman S, Smith OM, Pamer EG, Peled JU, Cohen DE, Jenq RR, van den Brink MRM. Cell Host Microbe 2018;23: 447–457.

Fler publikationer från grupp Anna Staffas på PubMed

 

Anna Staffas

Kontaktinformation

Anna Staffas

E-post: Anna Staffas
Telefon: +46 (0)702 771121 

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
våning 4
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg