Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Betald anhörigomsorg inom den kommunala äldreomsorgen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet handlar om betald anhörigomsorg, det vill säga när kommuner erbjuder anhöriga ekonomisk ersättning för att utföra hemtjänstinsatser till en äldre närstående. Det kan t.ex handla om anhörigbidrag eller anhöriganställning. Ambitionen med avhandlingens är att öka kunskapen om den betalda anhörigvårdens förekomsten, konstruktioner och konsekvenser inom den kommunala äldreomsorgen. I avhandlingen analyseras den betalda anhörigomsorgens förekomst, förändring och variation bland svenska kommuner. Därtill och genom en mer ingående studie av ett fåtal kommuner, undersöks även hur den betalda anhörigvården konstrueras på den kommunala nivån, samt vilka konsekvenser olika kommunala konstruktioner av betald anhörigvård har för olika grupper av hjälpbehövande äldre och anhöriga.